170115-4 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – Bank/bench/bank on

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.14

Ref.#595811


Bank และ bench และ bank on

Merriam-Webster Dictionary

ให้ความรู้เพิ่มสำหรับ “bank”

มีรากจาก คำ “Italian” ว่า “banca” หมายถึง “bench”

และใช้คำนี้ ด้วยกับ “benchlike counter” ที่ใช้โดย

นักธุรกิจ แลกเปลี่ยนเงินตรา

และต่อมา ใช้กล่าวถึง “money changer’s shop”

ที่กลายมาเป็น “bank”

เมื่อ “banking trade” ขยายจาก Italy ไปสู่ France

และไปสู่ England โดยนำคำ Italian นั้นไปด้วย

จนกลายเป็นคำ อังกฤษ


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “bank” “bench” และ “seat”

ว่า the “bank” of a แม่น้ำ หรือทะเลสาบ

คือ พื้นดินที่ขอบ ของมัน เช่น

‘There are new developments along both banks of the Thames.’

‘She left her shoes on the bank and dived into the lake.’

และว่า a “bank” เป็นสถานที่หนึ่ง “ที่คุณเก็บเงินของคุณไว้ในบัญชี”

‘You should ask your bank for a loan.’

อย่าเรียก ที่นั่งแบบ ยาวและแคบ ที่อยู่ในสวนสาธารณะ

ว่า “bank” ให้เรียกว่า “bench” หรือ “seat” เช่น

‘Greg sat on the bench and waited.’

‘She sat on a seat in the park and read her magazine.’


Dictionary of Problem Words and Expression

สำนวน “bank on” ใช้มากเกินควร ในความหมาย

“to depend on” = ‘พึ่งพากับ’

“to count on” = ‘ไว้วางใจใน’ เช่น

‘You can bank on his giving you bad advice.’

ซึ่งเป็นนัย ที่ห่างไกล จากความหมายเดิมของคำ

ที่หมายถึง “making bank” ในการเล่นไพ่

ความหมายตามคำ ของ “bank on” คือ

“to be absolutely sure of” ไม่ใช่ “to rely on”

เช่นใช้ว่า “You can bank on this, a gamble that you cannot lose.”


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)