JJ17V1_1 สวัสดีปีระกา นำเรื่องมาเล่าให้ฟัง

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สวัสดี ปี ระกา

สวัสดีปีระกา

ผ่านมาอีกหนึ่งปี ขออัญเชิญ ส.ค.ส มามเป็น ศิริมงคล


ก่อนปีเก่าผ่านพ้น ทีมงาน สรพ ระดมพล หวังทำงานให้ก้าวไกล ณ เมืองเหนือ เชียงใหม่


รับฟังความคิดเห็น เพื่อพัฒนา คุณภาพ โรงพยาบาล


ประธาน กรรมการบริหาร นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ นำทีม ทบทวน ทิศ คิดใหม่ ของ สรพ


ล้มวง ถอดบทเรียน เพียร พัฒนา


ผลสรุป เบื้องต้น 9 S


ประชุมกรรมการ บริหาร สรพ ครั้งสุดท้ายในรอบ ปี 2559


" การกิจ เก่งก้าวหน้า ก่อเกื้อล้วนกุศล"

ก่อกลับ แวะจับ ประเด็น เพื่อเรียนรู้


ส่งความสุข ด้วย "ชรากถา" ของ มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมท คราววัย 74 ปี JJ วัยย่าง 66 ปี ขอกราบนำมาปรุงบางส่วน

1.อาศัยในบ้านเจ้าของอย่างเป็นส่วนตัวและอิสระ( บางเวลา)

2.ถือครองทรัพย์สินให่พอใช้พอกินอย่างพอเพียง ( ตามที่พ่อสอน )

3.อย่าไปคาดหวังผู้ใดมาดูแลยามแก่เฒ่า ( เพราะ เขาเหล่านั้นก็มีภาระกิจของเจ้าของ)

4.คบเพื่อนต่างวัย ( อาศัยข้อมูลเพื่อ เรียนรู้)

5.อย่าเอาเปรียบคนอื่น ( และ ตนเอง ไปที่ชอบ ที่ชอบ ขณะ มีแรง)

6.อย่าเอาความชรามาเป็นข้ออ้าง เพื่อเรียกร้องความสนใจและนับถือ

7.ให้ฟังเสียงผู้อื่น แต่ ให้วิเคราะห์ และ ปฏิบัติตามที่คิด และ ตัวตนของเรา ( นี่ KM ชัดๆเลย)

พอละครับ


สุขี สุขี สุขภาพ จิต กาย สังคม ดีดีดี ตลอดปีที่ ทำดี ตามที่ " พ่อสอน"

จิต จะ Learn 2017( 4/1/[email protected]บางสิบหมื่น)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

พวงน้อย
IP: xxx.158.178.49
เขียนเมื่อ 

ไช่เลยค่ะ อัตตาหิ อัตโนนาโถ