161223-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Anyway

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.22

Ref.#595371


Anyway และ Anyways


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย การใช้ “anyway” ในความหมาย

“in any event” = “ในกรณีใดๆ” หรือ

“no matter what” = “ในทุกกรณี”

ต้อง “เขียนเป็นคำเดียว” เช่น

‘The water was cold but I took a shower anyway.’

‘Whether or not the storm is bad, we plan to leave at noon anyway.’

สะกดแยก สองคำ ในความหมาย อื่นทั้งหมด เช่น

‘You cannot in any way be blamed for the accident.’

รูป “anyways” ถือว่า “ไม่เป็นมาตรฐาน”

ใช้ในหมู่บุคคล “illiterate” และ “uneducated”

หากแต่ ใน US English ถือว่า ถูกต้อง ในประโยค เช่น

‘I can’t think of can’t think of any ways in which we could have acted differently.’


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “anyway”

ใช้ “anyway” เมื่อ ให้ความเห็น “เสริม บางสิ่งที่เพิ่ง กล่าวไว้”

ปกติ ความเห็นเช่นนั้น เป็น “บางสิ่ง ที่เพิ่งนึกได้”

และ ทำให้ คำกล่าว ก่อนหน้า “ลดความสำคัญ” หรือ “ไม่เกี่ยวข้อง”

‘If he doesn’t apologize, I’m going to resign. I’m serious. That’s what I feel like doing anyway.’

‘Mary doesn’t want children. Not yet, anyway.’

ยังสามารถใช้ “anyway” เพื่อเปลี่ยน เรื่อง ในการสนทนา

หรือ เพื่อ แสดงว่า “คุณต้องการยุติ การสนทนา นั้น”

‘I’ve got a terrible cold.’ – ‘Have you? That’s a shame. Anyway, so you won’t be coming this weekend?’

Anyway, I’d better go and make dinner. I’ll call you again tomorrow.’

อธิบาย การใช้ “any way”

ที่ ไม่ควรสับสน กับ “anyway”

ปกติใช้ “any way” ใน วลี “in any way”

หมายถึง “in any respect” หรือ “by any means” เช่น

‘I’m not connected in any way with the medical profession.’

‘If I can help in any way, please ask.’


Random House Webster’s college Dictionary

อธิบาย การใช้ “anyway”

เป็น กริยาวิเศษณ์ โดย สะกดเป็นคำเดียว

วลี แยกสองคำ “any way” หมายถึง

“in any manner” ในประโยค เช่น

‘Finish the job any way you choose.’

ถ้าหากสามารถใช้ คำ “in the” แทนที่ “any” ได้

หมายความว่า “สามารถใช้ แยกเป็น สองคำ ได้” เช่น

“Finish the job in the way you choose.’

แต่ถ้า ไม่อาจใช้แทนได้ ต้องใช้ คำที่สะกด พยางค์เดียว “anyway”


Cambridge English Dictionary

อธิบาย การใช้ “anyway” ด้านไวยากรณ์

ปกติ เราใช้ “anyway” ในความหมาย

“in spite of ‘reasons’ หรือ ‘situations’ ที่ได้กล่าวไว้แล้ว”

เพื่อ แสดง ความแตกต่างของ ‘reasons’ หรือ ‘situations’ ที่ได้กล่าวแล้ว

โดยจัด วาง “anyway” ที่ท้ายประโยค

(สถานการณ์ ที่ หญิ-ชาย คู่หนึ่งจะไปเดินเล่น)

  • A.“Is it raining, Greg?”
  • B.“No, but bring a coat anyway. It might rain.”

(เอาเสื้อคลุมไปด้วย ทั้งๆที่ความจริง ตอนนี้ ฝนยังไม่ตก)

  • A.“You’re going on a holiday tomorrow, aren’t you?”
  • B.“Yeah. We’re going camping. Brian’s idea, not mine!”
  1. “I’m sure you’ll enjoy it anyway. It’ll be fun.”

(คุณจะสนุก ถึงแม้เป็นความจริง ว่า คุณไม่ได้ชอบ camping มากนัก)


ยังสามารถใช้ “anyway” เป็น “a discourse marker”

(เป็น เครื่องหมาย กำหนด ความเกี่ยวพันของ ประโยค กับสิ่งที่กล่าวแล้ว”)

โดยเฉพาะในการพูด “เพื่อสร้างขอบเขต ในสิ่งที่กำลังกล่าวถึง”

และ “anyway” ยังมีความหมายอื่น ว่า “at least” เช่นเดียวกับ “anyhow”


ในการพูด English

บ่อยครั้ง ใช้ “anyway” เป็น “discourse marker”

เพื่อ จัดรูป “สิ่งที่พูด เพื่อช่วยผู้ฟัง”

ในกรณีนี้ เราใช้ที่ “ตำแหน่ง หน้า” เมื่อเขียน ต้องตามด้วย “comma”

เพื่อ “แสดงการ ย้อนกลัง ไปที่หัวข้อเรื่องก่อนหน้า หลังการขัดจังหวะ”


A. “John’s wife died 10 years ago.” (หัวข้อหลัก)

B. “Would you like some more tea?”

A. “Thanks, that’d be great. Anyway, after she died, he moved from Bristol and set up his own business in Manchester.”

(ใช้ ‘anyway’ เพื่อ นำการสนทนา กลับไป ที่หัวข้อ หลัก)


ใช้ “anyway” เพื่อ ย้าย ไปสู่ “ส่วนใหม่ ของ เรื่อง/หัวข้อ เช่น

“….. there were lots of people in the park because it was such a nice day. People were enjoying having their lunch break, you know. Anyway, I suddenly realized that my bag was gone………”

ใช้ “anyway” เพื่อแสดง “การสนทนา ถึงคราวสิ้นสุด”

(สนทนาทางโทรศัพท์)

 • A.“…. It’s such a pity you missed it.”
 • B.“Absolutely. It sounded like such a great party.”
 • A.Anyway, thanks for calling.”
 • B.“It was great to talk. Bye, Michelle.”
 • A.“Bye, Rosie.”

สามารถใช้ “anyway” ในทำนองเดียวกับ “at least” เพื่อจำกัด คำแถลง

 • A.How did your exam go?
 • B.I don’t have all of the results back but so far I’ve passed four subjects. I’m very worried about maths.
 • A.You’ve already passed four! Well that’s great anyway. I’m sure maths will be fine.
 • A.Does it rain much in this country?
 • B.No, not in the south anyway where I come from. (หรือ … where I come from anyway.)
 • A.I’m not sure who’s coming to the meeting.
 • B.We are anyway, but I don’t know about Kate.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (2)

sr
IP: xxx.231.24.96
เขียนเมื่อ 

Thank you.

I learned a lot more from this.

เขียนเมื่อ 

Your tacit comment really is a great encouragement for my efforts.

I actually enjoy working on this project and happy on the results.

Nat