สหกรณ์ขาดอุดมการณ์หลักการสหกรณ์จะอยู่ได้ไหม

มีคำถาม
อาจารย์บอกว่าสหกรณ์นั้นต้องยึดมั่นใน
อุดมการณ์ ค่านิยมและหลักการสหกรณ์
เป็นสำคัญ ผมอยากรู้ว่าถ้าหากสหกรณ์
ทำธุรกิจโดยไม่สนใจเรื่องอุดมการณ์
ค่านิยม หลักการสหกรณ์ และวิธีการ
สหกรณ์แล้ว มันจะอยู่ได้ไหม
**********************
ตอบ อยู่ได้ครับทำไมจะอยู่ไม่ได้
แม่ค้าแคะขนมครกขายทุกวัน
ขยันหน่อยเขาก็อยู่ได้ ร้านขายข้าวแกง
ลงหุ้นกันพี่ ๆ น้องๆช่วยกันทำช่วยกันขาย
ไม่เคยรู้จักไม่เคยเข้าใจเรื่องอุดมการณ์
อุดมเกินอะไรที่ผมว่ามานั้น มันก็อยู่ได้
เพราะเขาทำธุรกิจ ถ้ามีเงินลงทุน ฝีมือดี
ทำอาหารให้อร่อยใส่ผงปรุงแต่งรสอาหาร
ให้เยอะๆ ล่อให้คนมากินมาอุดหนุน ก็อยู่ได้
สหกรณ์ก็เช่นกันถ้าทำแต่ธุรกิจให้เก่ง ๆ
ก็อยู่ได้ เพราะวัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจ
กับวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ นั้นคนละ
วัตถุประสงค์ ถ้าเป็นสหกรณ์เหมือนที่
คุณว่ามานั้น มันก็เป็นเพียงสหกรณ์ตาม
นิตินัย คือหาสมัครพรรคพวกแล้ว
ไปขอจดทะเบียน ได้รับใบอนุญาตมา
ก็เรียกชื่อว่าสหกรณ์ แล้วก็มาทำธุรกิจ
หารายได้ให้มีกำไรเข้าไว้ โดยไม่สนใจ
ถึงเรื่องอุดมการณ์ ค่านิยม และ
หลักการสหกรณ์ มันก็อยู่ได้ แต่ก็เป็น
ได้เพียงสหกรณ์ตามนิตินัย ส่วนพฤตินัย
ความเป็นสหกรณ์นั้นไม่มี เรียกว่าคุณ
ได้แต่ร่างกายสหกรณ์ไป แต่ไม่ได้
จิตวิญญาณและความมีน้ำใจสหกรณ์มานะ
เหมือนจ่ายเงินให้โสเภณีเพื่อที่จะแลกกับการ
ร่วมหลับนอนกับเขา คุณก็ได้เรือนร่างเขามา
ระบายอารมณ์คุณ เพื่อหาความสุขเสมือนกับ
คนอื่นที่ได้ร่วมหลับนอนกับภรรยาของเขา
ถึงคุณจะมีความสุขในช่วงเวลานั้น ที่เขาเสแสร้ง
แสดงอารมณ์เหมือนกับมีความสุขกับคุณ
แต่วัตถุประสงค์ของเขาเพื่อให้ได้เงิน
ดังนั้นคุณเพียงแต่ได้ร่างกายเขามา หรือไม่
ก็ได้กามโรคแถมมาด้วย ถ้าเขามักง่ายไม่
สนใจดูแลสุขภาพ เป็นโรคแล้วยังมาบริการคุณ
คุณไม่ได้จิตใจเขามาหรอก และก็คุณไม่ได้
ความเป็นภรรยาจริง ๆ หรือความเป็นครอบครัว
ความรักความจริงใจจากผู้หญิงเหล่านั้นหรอก
เพราะสิ่งที่เขาทำเป็นเพียงธุรกิจเพื่อให้
ได้เงิน ถ้าคุณเข้าใจแล้ว คุณยังอยากจะ
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่ไร้วิญญาณหรือครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  สหกรณ์ความเห็น (0)