ประกาศผลรางวัล ​The Best Top Ten Animations of TAF4

สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
“มีอย่างน้อย 3-4 เรื่องที่ดูจบแล้วขนลุกเลย ในด้านภาพและวิธีการเล่าเรื่อง รู้สึกว่าเด็กเดี๋ยวนี้เก่งเรื่อยๆ ขึ้นทุกปี เห็นเขาทำการบ้านมาเยอะ”

The Best Top Ten Animations of TAF4


ประกาศผล 10 ผลงานแอนิเมชั่นยอดเยี่ยมเข้ารอบสุดท้าย TAF4 ประจำปี 2559 เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้ารอบเข้าสู่ค่าย TAF-Arsa ก่อนเปิดโอกาสก้าวเข้าสู่วงการแอนิเมชั่นมืออาชีพต่อไป


รายชื่อคณะกรรมการ


Thailand Animator Festival 4 (TAF 4) จัดโดย Sputnik Tales : Studioสนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ และ มูลนิธิมั่นพัฒนา ประกาศผลรางวัล 10 ผลงานแอนิชั่นยอดเยี่ยมเข้ารอบสุดท้ายประจำปี 2559 ไปเรียบร้อยแล้ว ฝ่าด่าน 91 ผลงานและคณะกรรมการ นำทีมโดย รัฐ จำปามูล เจ้าของ Sputnik Tales : Studio,วีรภัทร ชินะนาวิน RiFF animation studio , ศศพิชญ์ รุจิรัตน์ บริษัท Wishberry จำกัด , ทินกรรต์ หล่อศรีศุภชัย Lunchbox Animation Studio,ชวลิต แก้วมณี The monk studios ,ธรากร กมลเปรมปิยะกุล องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE ,สนธยา สุชฎา นักเขียนบทโทรทัศน์ ,ผู้แทนจากนิตยสาร STARPICS ,พิธูร ตรีพัฒนพันธุ์ หัวหน้ากองบรรณาธิการ ฝ่ายการ์ตูนญี่ปุ่น บริษัท วิบูลย์กิจ จำกัด โดยมีเกณฑ์ตัดสิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน concept 30 เปอร์เซนต์ - มีคุณค่าและความน่าสนใจของประเด็น ด้าน Story Telling 30 เปอร์เซนต์ - มีทักษะการเล่าเรื่องและการลำดับเรื่อง และด้าน Audio & Visual 40 เปอร์เซนต์ - มีการออกแบบภาพและเสียงได้เหมาะสมกับเนื้อหาที่เล่า

ด้านคณะกรรมการเป็นตัวแทนให้ความเห็นได้แก่ คุณศศพิชญ์ รุจิรัตน์ จากบริษัท Wishberry จำกัด หนึ่งในคณะกรรมการด้าน Audio & Visual ที่พิจารณาการออกแบบภาพและเสียงให้เหมาะสมกับเรื่องเล่า ได้สะท้อนหลังชมผลงานทั้ง 10 ผลงานที่เข้ารอบว่า “มีอย่างน้อย 3-4 เรื่องที่ดูจบแล้วขนลุกเลย ในด้านภาพและวิธีการเล่าเรื่อง รู้สึกว่าเด็กเดี๋ยวนี้เก่งเรื่อยๆ ขึ้นทุกปี เห็นเขาทำการบ้านมาเยอะ”

คุณสนธยา สุชฎา นักเขียนบทโทรทัศน์ หนึ่งในคณะกรรมการด้าน Story Telling ร่วมสะท้อนว่า “10ผลงานที่เข้ารอบปีนี้ บางผลงานโดดเด่นด้านเนื้อหาชัดเจน มีความคม งานจะไปทางด้านเทคนิคเยอะ สำหรับการเล่าเรื่องโทนสนุก โดดเด่น การเล่าชอบเรื่อง The Forest pape เล่าง่าย สั้น กระชับ คม มีเส้นเดินทางชัดเจน หรือเรื่อง Black&white เป็นเรื่องมีสตอรี่ มีไทม์มิ่ง มีจุดหักมุมของมัน ฝากน้องๆ ในการทำงานแอนิเมชั่น อยากให้ศึกษางานเยอะๆ ศึกษาวิธีเล่าเรื่อง การเล่าเรื่อง มีคอนฟิกอย่างไร มีจุดเปลี่ยนอย่างไร นำพาไปสู่จุดจบอย่างไร ต้องตั้งคำถามได้ว่าคนดูงานเราแล้วต้องการให้เขารู้สึกอะไรหรือเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบ้าง สิ่งนี้จะเป็นตัวรีเชคว่าได้ตามที่เราต้องการนำเสนอหรือไม่”

รัฐ จำปามูล เจ้าของ Sputnik Tales : Studio ผู้จัดงานเผยว่าหลังจากนี้ทั้ง 10 ทีมจะต้องสู่การเข้าค่าย “ทีนี้พอเหลือ 10 ผลงานแล้วเราจะมีค่ายเวิร์คช็อปTAF-Arsa ปีนี้เราจัด 2 ครั้งอย่างแรกค่ายที่เราจัดขึ้นมานี้เพื่อให้น้องทุกคนได้รู้จักกัน และเกิดเป็นเครือข่ายของ animator นอกจากตัว 10 ทีมแล้วก็จะมีรุ่นพี่ TAF1-3 ซึ่งตอนนี้รุ่นพี่ก็จะไปเป็น leader หรือ senior ของบริษัทต่างๆ มันก็นอกจากจะทำให้เขารู้จักกันแล้วยังอาจมีการดึงตัวเข้าทำงานเพราะว่าปีก่อนๆ มันก็มี พี่ๆ ที่อยู่บริษัทท็อปๆ ของไทยก็มีการดึงน้องๆ ไปทำงาน น้องก็ได้เห็นไอดอลของเขา ได้ไปฝึกงานบริษัทของรุ่นพี่ หรือจบแล้วก็ไปทำงานกับรุ่นพี่ กลุ่มน้องๆ 10 ทีมที่เขาได้เจอกันด้วยความที่เขาชอบอะไรเหมือนๆ กัน เขาก็จะเข้ากันง่าย เป็นเพื่อนกัน” นี่คือโอกาสที่เวทีได้เปิดให้กับน้องๆ แอนิเมชั่น

รายชื่อผลงานThe Best Top Ten Animations of TAF4 มีดังนี้ 1.ชื่อผลงาน : Mailbox เจ้าของผลงาน : ดนุพล จงอริยะกุล บริษัท กันตนาแอนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด2.ชื่อผลงาน : Black&white เจ้าของผลงาน : จาตุรนต์ เจตน์วิริยานนท์ The monk studios 3.ชื่อผลงาน : Fistory (ความสุขของปลากระป๋อง) เจ้าของผลงาน : เดชาธร ฐิติกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4.ชื่อผลงาน : Fury Bros เจ้าของผลงาน : จีรวัฒน์ อุดมสถาผล มหาวิทยาลัยมหิดล 5.ชื่อผลงาน : Weaver เจ้าของผลงาน : ชัยรัมภา วงศ์สันติราษฎร์, จันนิภา จันทนาวรรนนท์, สุทิวัส สิงหาไชย มหาวิทยาลัยรังสิต 6.ชื่อผลงาน : ชายผู้ไม่รู้ตัวว่าถูกจองจำ เจ้าของผลงาน : ภัทร เตกิตติพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7.ชื่อผลงาน : Up in the cloudsเจ้าของผลงาน : กรรณิการ์ ราษฎร์เจริญ, กณิศ งามจินดาวงศ์, กษิดิศ ธรณไพบูลย์, ธนพล ประดิษฐ์กนก The monk studios 8.ชื่อผลงาน : Festival Rush (งานนี้มีวิ่ง)เจ้าของผลงาน : ชวนัฎ รัตนปราการ, พีรพัชร เลขะกุล, จตุพล อรุณสวัสดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรณไพบูลย์, ธนพล ประดิษฐ์กนก The monk studios 9.ชื่อผลงาน : The Forest pape เจ้าของผลงาน : สิปปภาส ครองรักษา มหาวิทยาลัยรังสิต The monk studios 10.ชื่อผลงาน : Footsteเจ้าของผลงาน : พณิดา รัตรสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับแอนิเมชั่นทั้ง 10 ผลงานจะถูกนำมาฉายในเทศกาลฉายหนังแอนิเมชั่น ต้นปี 2560 สำหรับผู้ที่สนใจติดตามงานน้องๆ เพิ่มเติมได้ที่ : www.facebook.com/animatorfestival /www.scbfoundation.com


ชื่อผลงาน : Mailbox

เจ้าของผลงาน : ดนุพล จงอริยะกุล บริษัท กันตนาแอนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด

ชื่อผลงาน : Black&white

เจ้าของผลงาน : จาตุรนต์ เจตน์วิริยานนท์ The monk studios

ชื่อผลงาน : Fistory (ความสุขของปลากระป๋อง)

เจ้าของผลงาน : เดชาธร ฐิติกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อผลงาน : Fury Bros

เจ้าของผลงาน : จีรวัฒน์ อุดมสถาผล มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อผลงาน : Weaver

เจ้าของผลงาน : ชัยรัมภา วงศ์สันติราษฎร์, จันนิภา จันทนาวรรนนท์, สุทิวัส สิงหาไชย มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อผลงาน : ชายผู้ไม่รู้ตัวว่าถูกจองจำ

เจ้าของผลงาน : ภัทร เตกิตติพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงาน : Up in the clouds

เจ้าของผลงาน : กรรณิการ์ ราษฎร์เจริญ, กณิศ งามจินดาวงศ์, กษิดิศ ธรณไพบูลย์, ธนพล ประดิษฐ์กนก The monk studios

ชื่อผลงาน : Festival Rush (งานนี้มีวิ่ง)

เจ้าของผลงาน : ชวนัฎ รัตนปราการ, พีรพัชร เลขะกุล, จตุพล อรุณสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรณไพบูลย์, ธนพล ประดิษฐ์กนก The monk studios

ชื่อผลงาน : The Forest pape

เจ้าของผลงาน : สิปปภาส ครองรักษา มหาวิทยาลัยรังสิต The monk studios

ชื่อผลงาน : Footste

เจ้าของผลงาน : พณิดา รัตรสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดโดย Sputnik Tales : Studio
สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ และ มูลนิธิมั่นพัฒนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.facebook.com/animatorfestival

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน youthSCBFความเห็น (0)