เมื่อพูดถึงช้าง  คนส่วนใหญ่จะนึกถึงสัตว์บกตัวใหญ่มีงวงยาวๆ สำหรับในกล้วยไม้ เมื่อพูดถึงกล้วยไม้สกุลช้างมักจะนึกถึงกลิ่นดอกกล้วยไม้ที่หอม เป็นช่อยาวเหมือนงวงช้าง มีกล้วยไม้หลายชนิดที่ใช้ชื่อช้าง หรือคำที่มีความหมายเหมือนช้างมาตั้งเป็นชื่อ เช่น ช้างกระ  พญาฉัตรทันฑ์  ช้างสารพี  ซึ่งกล้วยไม้พวกนี้ส่วนใหญ่จะมีขนาดลำต้นและใบขนาดใหญ่  

     กล้วยไม้สกุลช้างมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 4 ชนิดคือ

       1. ช้าง (Rhychostylis gigantea) ได้แก่พวกช้างกระ ช้างแดง ช้างเผือก ช้างส้ม ช้างพลาย ช้างประหลาด ช้างการ์ตูน 

       2. เขาแกะ (Rhy. coelestris)

       3. ไอยเรศ (Rhy. retusa)

       4. Rhy. rosae ที่พบทางประเทศมาเล ส่วนชื่อไทยอาจเรียกว่า ไอยเรศมาเล(?)

  สำหรับกล้วยไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับ ไอยเรศ แต่ลำต้นและใบมีสีแดง พบมาที่จังหวัดน่าน ทางจังหวัด ได้ตั้งชื่อว่า ไอยเรศน่าน (ไอยเรศแดง, ไอยเรศดำ) ซึ่งกำลังตรวจสอบอยู่ว่าจะเป็นชนิดใหม่หรือเปล่า

   กล้วยไม้สกุลนี้มี่กลิ่นหอมมาก ยกเว้นในพวกไอยเรศที่มีกลิ่นหอมอ่อน ออกดอกช่วงเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ (ช้าง)   เดือนมีนาคม - พฤษภาคม (เขาแกะ)  และช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฏาคม(ไอยเรศ) เป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่าย  ออกดอกให้ชมทุกปี ปัจจุบันมีการนำมาผสมเป็นกล้วยไม้ลูกผสมมากมายที่มีความสวยงามและคุณค่าทางเศษฐกิจ

รูปสวย ๆ ของกล้วยไม้ในสกุลนี้ครับ  แทนภาพเก่าครับ(จากเนตครับ)