น้อมนำพระราชปณิธานสู่การปฏิบัติ

ชุมชนเพลินพัฒนาใช้การสร้างชิ้นงานศิลปะเป็นสื่อในการชักชวนให้ พี่กับน้อง พ่อกับแม่และลูก ชวนกันพูดคุยจนตกผลึกออกมาเป็นชิ้นงานศิลปะ แล้วลงมือทำงานด้วยกัน... เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยกัน

น้อมนำพระราชปณิธานสู่ใจ... ด้วยการให้ชักชวนให้แต่ละครอบครัวร่วมใจกันทำงานศิลปะ


วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เปิดพื้นที่ติดตั้ง "รูปที่มาจากทุกบ้าน"


รูปที่ก่อเกิดจากการที่แต่ละครอบครัวได้น้อมรับพระราชปณิธานเข้าไปในหัวใจ แล้วสื่อสารออกมาเป็นภาพ

ชุมชนเพลินพัฒนาใช้การสร้างชิ้นงานศิลปะเป็นสื่อในการชักชวนให้ พี่กับน้อง พ่อกับแม่และลูก ชวนกันพูดคุยจนตกผลึกออกมาเป็นชิ้นงานศิลปะ แล้วลงมือทำงานด้วยกัน... เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยกัน
คุณพ่อสุขสันต์ ช่วยนุ่ม ช่วยติดภาพงานศิลปะที่แต่ละครอบครัวนำมาจัดแสดง
ผลงาน : เงาที่อยู่เบื้องหลัง

แนวคิด : นำด้านหลังฉลากโครงการหลวงมาสื่อถึงโครงการต่างๆ ที่ในหลวงทำโดยไม่หวังผลตอบแทน

ครอบครัว : พิณมุกดา ตงศิริ ชั้น ๔/๒

ผลงาน : ในหลวง

แนวคิด :

ครอบครัว : ชญาน์นันท์ ซึ้งสุนทร (ยาหยี) ชั้น ๓/๔
ผลงาน : ในหลวงกับทองแดง

แนวคิด :

ครอบครัว : รมิตา พรทาบทอง (ใจดี) ชั้น ๒/๔ผลงาน : พรจากในหลวง

แนวคิด : พระราชนิพนธ์เรื่องมหาชนก

ครอบครัว : ปารมี บูรณประพฤกษ์ (นต) ชั้น ๖/๔ และ ปรีติ บูรณประพฤกษ์ (น่าน) ชั้น ๒/๒

ผลงาน : ดนตรีจากความเพียร

แนวคิด : นำข้าวเปลือกต่างสีมาสร้างให้เป็นรูปร่างด้วยความเพียร

ครอบครัว : สุพิชญ์ภัทร พัชรานุกูลกิจ (ซินซิน) ชั้น ๕/๒ และ โสพิชญ์ชญา พัชรานุกูลกิจ (ซาซ่า) ชั้น ๒/๓

ผลงาน : ๙ ตามรอยพ่อ

แนวคิด : สืบสานแนวคิดของการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามพ่อหลวง

ครอบครัว : พราวรินท์ อาชาไอศวรรย์ (พราลีนน์) ชั้น ๑/๓

ผลงาน : ดินสอของฉัน

แนวคิด : ความพอเพียง

ครอบครัว : ญาธิป เสถียรภาพอยุุทธ์ (เอส) ชั้น ๒/๒ อัคคณัฐ เสถียรภาพอยุุทธ์ (เอ็ม) ชั้น ๒/๑ และ ญาณิศา เสถียรภาพอยุุทธ์ (แอล) ชั้น ๒/๓
ผลงาน : จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา

แนวคิด : ปิดทองหลังพระ

ครอบครัว : ทอสิตา ศรีอรุณรุ่งเรือง (แตงกวา) ชั้น ๗/๑ และ ทีฆายุ ศรีอรุณรุ่งเรือง (สาคู) ชั้น ๓/๔


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกตนฝนปัญญาความเห็น (1)