​ชีวิตที่พอเพียง : 2813. เคล็ดลับสู่วินัยในตน


มีคนเข้าไปถามในเว็บไซต์ Quora ว่าอะไรคือเคล็ดลับของการมีวินัยในตน พร้อมกับอธิบายความตั้งใจ ออกกำลังกายของตน แต่หลายครั้งทำไม่ได้ แต่เฝ้ามองเพื่อนที่มีวินัยในตนสูงมาก ทำได้อย่างสม่ำเสมอ เป็นสิบปี จึงสงสัยว่าคนบางคนเกิดมามีธรรมชาติของวินัยในตนสูงกว่าคนอื่นๆ หรือเปล่า มีคนตอบดีๆ มากมายหลายแนว รวม ๙๐ คำตอบ ที่นี่


คำตอบที่มีคนเข้าไปอ่านมากที่สุด คือกว่า ๒๔๐,๐๐๐ ครั้ง มาจากคุณ Parishrut Badoni, seeker … student of life ที่บอกว่า การไม่มีวินัยในตนเกิดจากขาดแรงจูงใจ และการขาดแรงจูงใจมีสาเหตุ ๓ ประการ (๑) ขาดเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมและบรรลุได้ (๒) ขาดการทำเป็นกิจวัตร (๓) สิ้นหวัง เพราะคิดว่าเป้าหมายยาก เกินไป


เมื่อวินิจฉัยเหตุได้แล้ว ก็สามารถหาทางแก้ได้


การตั้งเป้าหมายในชีวิต ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • ปิดไฟในห้องให้หมด หลับตา
  • หายใจลึกๆ ๕ ครั้ง พร้อมกับผ่อนคลายร่างกาย
  • จินตนาการว่าคุณถึงแก่ความตาย และคนที่คุณรักที่สุดจำนวนหนึ่งได้มาชุมนุมกัน เลี้ยงฉลองการตายของคุณ
  • คนเหล่านั้นอาจเป็นภรรยาของคุณ พี่หรือน้องของคุณ คนที่คุณเคยฝันอยากเป็น ฯลฯ
  • จินตนาการว่าคุณเดินไปรอบโต๊ะกินเลี้ยง และจินตนาการว่าแต่ละคนจะพูดว่าอย่างไร ในเรื่องคุณเป็นคนแบบไหน คุณมีชีวิตอยู่อย่างไร คุณได้ดำรงชีวิตตามที่คุณฝันไว้หรือไม่

คำแนะนำคือให้มองตัวเองจากมุมกว้างรือมุมสูง จะเห็นตัวเองได้ชัดขึ้น หรืออาจจินตนาการชีวิต ของตนเองเมื่ออายุ ๗๐ ปี แล้วคิดย้อนหลังมายังปัจจุบัน นี่คือการตั้งเป้าชีวิต


เขียนเป้าหมายประจำปี ประจำเดือน ประจำสัปดาห์ แล้วกระซิบบอกตนเองก่อนนอนทุกคืน AAR และปรับเป้าหมายเป็นครั้งคราว


การสร้างนิสัย หรือทำเป็นกิจวัตร ให้ยึดหลักว่า หากทำทุกวันต่อเนื่องกัน ๖๖ วัน ก็จะเกิดเป็นนิสัย บอกตัวเองว่าต้องฝืนใจแค่ ๖๖ วัน


เป้าหมายใหญ่ ให้บอกตัวเองว่า คนเรากินช้างทั้งตัวได้ แต่ให้กินทีละคำ เป้าหมายที่ใหญ่สามารถแตก เป็นส่วนเล็กๆ ค่อยๆ บรรลุเป้าหมายทีละส่วน ในที่สุดก็บรรลุเป้าหมายใหญ่ได้


วิจารณ์ พานิช

๑๓ พ.ย. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)