นักศึกษาดูกำหนดการฝึกงานของภาคเรียนที่ 2/2548 ที่นี่http://gotoknow.org/file/rose6111/intern1.doc