ความเห็น 4303

กำหนดการฝึกงาน

ชนันท์
IP: xxx.12.73.11
เขียนเมื่อ 

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน ที่ประสงค์จะฝึกงานในทุกแขนงทั้งที่ถนัดและไม่ถนัด แต่ต้องการประสบการณ์เพิ่มเติม  ในชีวิตการทำงานจริง ในหน่วยงานเทคโนโลยีการศึกษา  ประสบการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในยามนี้ หาได้ยากครับ