การกำจัดหนอนไชเปลือกลองกองโดยวิธีธรรมชาติ ผู้ถ่ายทอดความรู้คือ นายคล่อง ศรีพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีดังนี้คือ ชาวสวนลองกองส่วนมากจะประสบปัญหาโรคในลองกองคือ โรคหนอนไชเปลือก โดยเฉพาะผู้ที่ปลูกสะตอร่วมด้วยแล้วไม้ 2 ชนิดนี้เป็นไม้ที่มีโรคชนิดเดียวกันก็ยิ่งลุกลามไปกันใหญ่ ดังนั้น การกำจัดหนอนจึงมีการใช้สารเคมี ชาวบ้านบางคนที่ปลูกต้นหมากไว้ในสวนลองกองได้สังเกตุว่าเมื่อทางหมากหล่นลงมาค้างอยู่ที่ต้นลองกอง ลองกองต้นนั้นจะไม่ค่อยเป็นหนอนและที่ตอกหมากนั้นมีมดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และมดนั่นเองที่เป็นผู้กำจัดหนอนโดยกินหนอนเป็นอาหาร เมื่อคิดได้ดังนั้นจึงใช้ตอกหมากกากมะพร้าว หรือเปลือกมะพร้าว(พดพร้าว) มาใส่ไว้บริเวณปางต้นไม้(ระหว่างต้นกับกิ่ง)มดก็จะช่วยกำจัดหนอนและมีผลพวงอีกอย่างคือกระแตจะมากินไข่มดและกินหนอนไปอีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้นวิธีนี้คือเป็นวิถีการเกษตรแบบธรรมชาติให้ธรรมชาติควบคุมกันเองปลอดภัยทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภคและช่วยประหยัดเงินของชาติในการนำเข้าสารเคมี ชาวบ้านมีภูมิปัญญาดี ๆมากมาย แต่ต้องร้จักนำมาใช้และหาเหตุผลมาประกอบด้วย