สื่ออิเล็คทรอนิค

  ติดต่อ

  สื่ออิเล็คทรอนิค  
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์                      จากการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และได้รับมอบหมายให้สอนกลุ่ม สาระภาษาไทย  คณิตศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี   และศิลปะ(ทัศนศิลป์)  จึงทำให้เกิดปัญหาการวัดผลประเมินผล  เนื่องจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละกลุ่มสาระมีจำนวนข้อมาก ครูต้องจัดพิมพ์ลงในกระดาษ A 4   แล้วนำไปเข้าเครื่องปริ้นเตอร์  เพื่อนำมาแจกให้กับนักเรียนทุกคน  ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์    ยากต่อการจัดเก็บ  และยากต่อการตรวจคะแนนของครู  ครูจึงผลิตเครื่องมือสำหรับวัดผลประเมินผลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E- Test )  เพื่อความสะดวกในการวัดผลประเมินผลและช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจในการทำข้อทดสอบ แล้วยังช่วยให้นักเรียนตรวจคะแนนของตนเองได้  และถ้านักเรียนพบว่าไม่ผ่าน  นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบได้อีจนกว่าจะผ่าน  โดยไม่ต้องรอผลจากครู 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 61973, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:27:38+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สื่ออิเล็คทรอนิค

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)