ธ ทรงเป็นร่มไทร ปกไทยทั่วหล้า

ธ ทรงเป็นร่มไทร ปกไทยทั่วหล้า

ทรงเป็นนักพัฒนา ผู้หาญกล้า นำวิถี

ทรงเป็นป่า ให้ร่มเงา อุดมชีวี

เป็นต้นแบบ วิถี ความเพียงพอ

ทรงเป็นนักการศึกษา ผู้ปราดเปรื่อง

ทรงชี้เรื่อง สร้างคนดี มีความหมาย

ให้ครูเด็กรักกัน มิเสื่อมคลาย

เพื่อจุดหมาย แห่งปัญญา ที่ถาวร

ทรงเป็นนักปกครอง ผู้เขาถึง

เป็นที่พึ่ง มวลประชา คำพ่อสอน

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นขั้นตอน

จากที่ร้อน เปลี่ยนเป็นสุข ทรงห่วงไย

ทรงเป็นนักดนตรี ผู้สร้างสรรค์

เพลงประพันธ์ พระนิพนธ์ ร่วมสมัย

พระปรีชาสามารถ เลื่องลือไกล

ร่วมสมัย นิพนธ์ไว้ อมตะกาล

ทรงเป็นนักเศรษฐศาสตร์ ผู้ยิ่งใหญ่

ชี้นำไทย ให้ข้ามพ้น วิกฤติผ่าน

ให้พอเพียง ก็เพียงพอ สุขสำราญ

มีความสุข ตลอดกาล เพราะพอเป็น

ธ ทรงเป็นผู้ให้ แสงสว่าง

ดุจตะวัน ส่องทาง ชี้ให้เห็น

คุณธรรม นำความรู้ ใช้ให้เป็น

ชี้ให้เห็น พึ่งตนได้ อย่างยั่งยืน

เจ็ดสิบปี พ่อทรงงาน ผ่านกาลสมัย

ใส่พระทัย พัฒนา ชี้ให้ตื่น

กาลเวลา ผ่านไป ทุกวันคืน

ความยั่งยืน ยังยืดหยัด อย่างยืนยง

แม้กาลเปลี่ยน เวียนผ่าน ให้เศร้าจิต

พ่อยังเป็น เข็มทิศนำ มิให้หลง

ให้หยัดยืน พอเพียง หลักดำรง

ให้มั่นคง พึ่งตนเอง ก็สุขพอ

แม้พ่อจาก ไปไกล แดนสวรรค์

ลูกยังหมั่น เฝ้าทำงาน เพื่อสานต่อ

ปณิธาน คงไว้ ด้วยความพอ

ทำดีต่อ ประเทศชาติ เพื่อมวลชน

ลูกจะทำ ความดี ดังพ่อหวัง

จะเป็นพลัง เปลี่ยนนำไทย ทุกแห่งหน

จะเป็น แรงผลักดัน สังคมและชุมชน

ให้ข้ามพ้น วิกฤติผ่าน ด้วยความดีและความพอ


ธีระวุฒิ ศรีมังคละ
๓ ธ.ค. ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกพอเพียงความเห็น (2)

แสน
IP: xxx.158.167.91
เขียนเมื่อ