ค้นหาสาเหตุที่นอนไม่หลับ....ความกังวลความเห็น (1)

ยามเอ่ย ยามนอน

คนเขาสอน พระนอนสี่

ผู้ดีนอนหก ยาจกนอนแปด

ส่วนความแรดนอนสิบสอง เพราะไม่ต้องกังวลคิด