161128-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Adopted & adoptive

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.11.27


“adopted” และ “adoptive”

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “adopted”

(เน้น พยางค์ หลัง dopt-ed) ว่า “uh-dopt-ed

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “adoptive”

(เน้น พยางค์ สอง dop) ว่า “uh-dop-tiv”

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายการใช้ “adopted” และ “adoptive”

“An adopted child” คือ

เด็กที่ผู้อื่นรับไปอย่าง “เป็นทางการ” “ถูกต้องตามกฎหมาย”

“foster parent” หรือ “parents” ผู้ดำเนินการ

“ด้านกฎหมาย” เพื่อรับอุปการะ เด็ก เรียกว่า “adoptive”

‘The adopted infant grew fond of her adoptive parents.’


Random House Webster’s college Dictionary

อธิบาย การใช้ “adoptive” เป็น คุณศัพท์

ตามประเพณี ใช้กับ “ผู้ปกครอง” (parent) เช่น

“her adoptive mother”

และเป็นผู้ที่ “adopted” เด็กนั้น เช่น

“their adopted son”

ถึงแม้การใช้ “adoptive” ในความหมาย

“acquired” หรือ “related” by adoption

สามารถ อ้างอิง ความเกี่ยวพัน ได้กับ ทั้ง “parent” หรือ “child”

แต่ ตามประเพณี “adoptive” ใช้กับ “parent” เช่น

“her adoptive mother”

และ ใช้ “adopted” กับ “child” เช่น

“their adopted son”


American Heritage Dictionary

อธิบายการใช้ “adopted” และ “adoptive” ว่า

“Children are adopted by parents” และ

ปกติ เราเรียกเด็กเหล่านั้น เป็น”adopted” child.

โดย “adoptive parents” หรือ “families” หรือ “home”

เมื่อใช้อ้างถึง “สถานที่” สามารถใช้คำหนึ่งคำใด เช่น

“her adopted city” หรือ “her adoptive city”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)