ความมั่นคงของมนุษย์ไทย..ความหมายที่แท้

ความมั่นคงของมนุษย์ไทย..ความหมายที่แท้จริงคืออะไรแน่ อย่าเพิ่งเห่อเพีีีีีีีีียงตามกระแสที่เราเชื่อว่าลอกมาจากสรอ.ที่เรียกกันว่า social security …เรื่องการให้เบี้ยยังชีพตอนแก่ ๕๐๐ บาทเราว่าไปแล้ว แต่จะรู้ได้ไงว่าคนที่รับไปเป็นคนจน คนดี ที่ต้องการเงินนี้จริงๆ ที่สำคัญกว่าเรื่องช่วยเหลือแบบนี้ยังมีอีกมาก โดยเฉพาะการช่วยเหลือทางอ้อมแบบบูรณาการที่มองเห็นได้ยาก เช่น การกระจายอุตสาหกรรมลงไปสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศ ไม่ใช่ให้มากระจุกตัวอยู่ในนิคมริมทะเล ซึ่งทำลายความมั่นคงมนุษย์ (อีสาน) ได้มหาศาล เพราะทำให้โครงสร้างครอบครัวพื้นฐานล่มสลายจากการที่พ่อแม่ต้องทิ้งลูกเต้าไปหางานทำในระยะไกล เด็กอีสานกลายเป็นเด็กแว้นไปหมดแล้ว เพราะไม่มีพ่อแม่กำกับดูแล อย่างนี้สังคมมนุษย์ไทยจะมั่นคงหรือ


.

กล่าวฝ่ายโรงงานต่างชาติก็ปล่อยสารพัดสารพิษลงทะเล ทำให้ห่วงโซ่อาหารเต็มไปด้วยสารพิษ อย่างนี้สุขภาพคนไทยจะมั่นคงหรือ ...ยังมีอีกมาก เก้าลอเก้า พิมพ์แจกไม่ไหวมือจะหงิกตายเสียก่อน

...วัฒนธรรมดีๆ เก่าๆ ต้องผลิดอกงอกราก รวมถึงวัฒนธรรมดีๆใหม่ๆ เช่น ไม่โกง ไม่เล่นพวกพ้อง ก็ต้องทำ ดูรมว.ในคสช.ชุดนี้สิเป็นตำรวจ-ทหารที่เล่นพวกกันเข้ามาเสียเป็นส่วนมาก แล้วจะมั่นคงมนุษย์ได้หรือ ทำไมไม่สรรหาเอาแต่คนเก่ง ดี กล้า ที่เวลาได้พิสูจน์แล้ว เช่น ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล เป็นต้น

---คนถางทาง(พย.๕๙)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (1)

เพื่อความรวดเร็ว ไม่ต้องพิมพ์มือหงิกได้อรรถรส ความชัดเจนสูง ขอให้อาจารย์ ลอง Youtube Channel. ด้วยความเคารพ, ชื่นชม . อุปกรณ์ก็มีเพียง smartphone ก็ upload ขึ้น YouTube ได้แล้ว