อ่านข้อธรรมเป็นคำกลอน.........จะจำนำใช้ได้ดีความเห็น (0)