มั่งคั่ง คืออะไร

เรื่องมั่นคงว่าไปแล้ว คราวนี้มาว่ากันเรื่อง มั่งคั่งบ้างก็คงดี หลายคนคงเห็นว่ามั่งคั่งคือ "มีเงินมาก" เช่นด้วยการให้ดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามามากๆ แต่เราว่าผิดนะ เพราะเงินไม่อาจซื้ออะไรได้หมดเสียทุกอย่างดังที่ทราบกันดีอยู่แล้ว บางทีมันนำความทุกข์มาให้ด้วยซ้ำไป ยิ่งถ้าเศรษฐกิจตกต่ำเงินก็กลายเป็นเศษกระดาษใชซื้อหาอะไรไม่ได้

.

มั่งคั่งในความเห็นของเราคือเช่น ความไพบูลย์พูนสุขของคนในชาติ ซึ่งกินความลึกกว่าความมีเงินร่ำรวยมากนัก อีกทั้งความมั่งคั่งทางวัฒนธรรม ผู้คนอยู่ในประเพณีศีลธรรมอันดี ยิ้มแย้มต่อกัน ช่วยเหลือกันยามตกทุกข์ได้ยาก เป็นต้น ดังนี้แล

---คนถางทาง(พย. ๕๙)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)