ศุกร์แสนสุข (4 พฤศจิกายน 2559)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ลานธรรม

ศุกร์แสนสุขในวันนี้ เป็นกิจกรรมลานธรรม ซึ่งจะจัดขึ้นในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เป็นการทำกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมะก่อนกลับบ้านของนักเรียนและคณะครู บุคลากร โรงเรียนวชิรวิทย์ทุกๆคน ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เน้นปลูกฝังในด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนลูกวชิทุกๆคน

55151001

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่...

สวดมนต์ไหว้พระ

นั่งทำสมาธิ

นิทานธรรมะ

ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนักเรียนต่างให้ความร่วมมือและสนใจทำกิจกรรมเป็นอย่างดี แม้ว่าบางคนจะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธก็ตาม แต่ละคนก็จะอยู่ในความสงบไม่รบกวนเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ เป็นภาพที่ประทับใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับการทำกิจกรรมของนักเรียนวชิรวิทย์ แม้ว่าจะมีความหลากหลายของนักเรียนในด้านวัฒนธรรม ภาษา แต่นักเรียนวชิทุกคนต่างมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติต่อการทำกิจกรรม

อาหารกลางวันที่ต้องต่ออีก1ถาด

วันนี้โรงเรียนทำไข่เจียวน้ำ ที่ข้าพเจ้าพึ่งเคยกินเป็นครั้งแรกก็มีความรู็สึกว่าอร่อยถึงกับต่ออีก 1 ถาด ความอร่อยบวกกับรสชาติที่ถูกปากก็ต้องทำให้อาหารกลางวันมื้อนี้เป็นอีกมื้อที่พิเศษ ตั้งแต่วันแรกของการเปิดเทอมมาถึงวันนี้ก็มีอาหารกลางวันวันนี้ที่มีความอร่อยรสชาติที่กินแล้วถึงกับต่อรอบ 2 อยากให้ทุกๆวันมีอาหารแบบนี้เนาะ กับรสชาติที่ไม่จืดอย่างเช่นทุกๆวันที่ผ่านมา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง(ภาคเรียนที่2/2559)ความเห็น (0)