161115-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด W – Worse & worst

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


(DPWE) อธิบาย การใช้ “WORSE”

ว่า “worse” เป็น “superlative adjective” ของ “bad”

คือ มี “ขนาด” ที่มากกว่า “bad”

เมื่อใช้ในวลี “if worst comes to worst” ถือว่า “ไม่มีเหตุผล” (illogical)

แต่นั่นคือ “the way it should be said” (วิธีที่ควรกล่าว)

เมื่อ “ต้องการใช้ แสดงความหมาย แบบดั้งเดิม”


วลี “ไม่เป็นทางการ/ภาษาหยาบคาย (slang)/ซ้ำซากจำเจ”

ที่ควรหลีกเลี่ยง รวมถึง

“worse and worse”

“in the worse way”

“get the worse of it” และ

“at the worse”


ไม่ได้รับการยอมรับ อย่างเต็มที่

“เมื่อใช้ ‘worse’ ในความหมาย ‘more’ หรือ

เมื่อใช้ ‘worst’ ในความหมาย ‘most’


หลีกเลี่ยง การใช้ข้อความเช่น

“I dislike insects worse than I do snakes.’

วลี เช่น “worse kind” และ “in the worse way”

เป็น คำ “slang” (ภาษาตลาด/หยาบคาย)

ของ “much” และ “very much” ตามลำดับ


DPWE = Dictionary of Problem Words and Expression

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)