๒๐๒. เพื่อพ่อ...ลูกจะทำแต่ความดี

"..ท่านฝากเรื่องความเพียร เรานักเรียนพึงน้อมนำ พระคุณอันเลิศล้ำ บริสุทธิ์และสดใส หนองผือเราน้อมจิต ร่วมอุทิศกายและใจ กราบพ่อ...พระผู้ให้ ด้วยการทำแต่ความดี”

เท่าที่ผมจำได้..กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษในวันนี้ จริงจังและจริงใจกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา..จริงจัง คือปลูกอย่างเป็นระบบ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ไม่ข้ามขั้นตอน..ส่วนจริงใจ คือ นักเรียนร่วมด้วยช่วยกัน คงเห็นว่าการปลูกผักในวันนี้ มีกระบวนการที่ชัดเจนกว่าทุกครั้ง..นักเรียนจึงต้องทำงานอย่างมีสมาธิ

นักเรียนเทแกลบจนทั่วแปลง ตามด้วยขี้วัวโรยบางๆ จากนั้นขึงเชือกให้ยาวตลอดแนว แล้วช่วยกันทำร่องเล็กๆตามแนวเชือก ร่องไม่ต้องลึก แต่ละแปลง ก็จะมี ๔ ร่อง ในระยะห่างเท่าๆกัน

นักเรียนผลัดกันหยอดเมล็ดผักบุ้ง กะระยะให้พอดี ไม่ต้องหยอดให้ถี่เกิน บอกนักเรียนว่าถ้าหยอดเมล็ดให้เบียดชิดติดกัน นอกจากสิ้นเปลืองแล้ว จะทำให้ผักบุ้งงอกงามแบบแน่นหนา จะทำให้เจริญเติบโตช้า .....

เมื่อกลบร่องจนครบทุกแปลงแล้ว ก็ช่วยกันเอาฟางคลุม แล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้น เป็นการเสร็จสิ้นการปลูกผักปลอดสารพิษ..ที่สร้างความชุ่มชื่นหัวใจ ทั้งครูและนักเรียน ได้ความรู้และประสบการณ์ จากการเรียนรู้ร่วมกัน

เท่านั้นยังไม่พอ..เมล็ดผักบุ้งที่ผมตั้งใจให้เหลือไม่มากนัก ผมมอบให้เด็กป.๖ คนละกำมือ หรือประมาณครึ่งขีด บอกให้นำไปปลูกที่บ้าน..แล้วศึกษาทดลองเปรียบเทียบกัน ระหว่างที่บ้านกับที่โรงเรียน..ใครจะดูแลให้เจริญงอกงามได้ดีกว่ากัน...

ก่อนกลับบ้าน ชวนนักเรียนร้องเพลง ชื่อเพลง..เพื่อพ่อ...ลูกจะทำแต่ความดี...เนื้อร้องมี ดังนี้

“....เทิดองค์ภูมิพล พระเกียรติล้นขจรไกล พระองค์ผู้นำไทย ภูบดินทร์ถิ่นสยาม

ครองราชย์ยิ่งยืนยง สถิตคงความดีงาม พวกเราภักดีตาม น้อมถวายเจ้าแผ่นดิน

ปวงข้าฯซึ้งพระคุณ พระการุณย์โลกได้ยิน กราบองค์นวมินทร์ มหาราชภูมิพล

ยอดปราชญ์ของแผ่นดิน คีตศิลป์โลกยินยล นำไทยสู่สากล ราษฎร์ศรัทธาบารมี

โครงการท่านสรรค์สร้าง สุขนำทางสว่างศรี เดินทางไปทุกที่ พระเปี่ยมล้นด้วยเมตตา

หลักการแบบพอเพียง เป็นเสบียงเลี้ยงชีวา โอบอุ้มชาวประชา ทศพิธราชธรรม

ท่านฝากเรื่องความเพียร เรานักเรียนพึงน้อมนำ พระคุณอันเลิศล้ำ บริสุทธิ์และสดใส

หนองผือเราน้อมจิต ร่วมอุทิศกายและใจ กราบพ่อ...พระผู้ให้ ด้วยการทำแต่ความดี”

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหนองผือ...สถานศึกษาพอเพียงความเห็น (0)