085---ช่วยกลางอากาศตอน 19

แก่นายสนามและครูฝีกทุกคนในที่นี้ให้ตระหนักไว้ตลอดเวลาที่ท่านทำหน้าที่ดังกล่าวอย่าได้ละเลยเชียวและเมื่อเกิดเหตุต้องรีบแจ้งศูนย์กู้ภัย และสนามใกล้เคียงให้ช่วยค้นหาอีกทางหนึ่งเช่นกัน ส่วนสนามที่ได้รับแจ้งให้ช่วยค้นหา ก็ต้อง เรียกร่มบินของตนกลับลงสนามให้หมด ก่อน แล้วรีบส่องกล้องค้นหาจากทางด้านที่คาดว่าร่มบินจะถูกพัดมาโดยเร็วด้วย พบ ไม่พบ อย่างไรก็ต้องรีบแจ้งสนามที่แจ้งข่าวและศูนย์ช่วยกลางอากาศฯ โดยไม่ชักช้า

ท่านผู้บังคับการค่ายกล่าวว่ารู้สึกทึ่งในวิธีการ ที่ไม่ซับซ้อน แต่ผู้ปฏิบัติจะต้องได้รับการฝีกฝนอย่างอย่างหนักและต้องมีใจเข้มแข็งแน่วแน่จริง ๆ เพราะหากพลาดพลั้งตนเองอาจตกหล่นกลางอากาศเสียเองโดยไม่ทันได้ช่วยใคร วิธีการนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่านักร่มบินหญิงของค่ายร่มบินนี้มากและอาจเป็นตัวอย่างแก่วงการร่มบินทั่ว ๆไปนำไปใช้ในอีกหลายประเทศทั่วโลกด้วย ขอบคุณหลวงพ่อ ฯ กับคณะที่คิดค้นวิธีการนี้ขึ้นมา ค่ายยินดีให้การสนับสนุนและร่วมมือด้วยในทุก ๆ ทาง ท้ายสุดผู้แทนสนามร่มบินกล่าวขอบคุณหลวงพ่อกับคณะและท่านหัวหน้าค่ายฯที่ชี้ทางที่จะช่วยดึงผู้ที่ถอนตัวจากการเรียนร่มบิน ......( โปรดรออ่านต่อตอนหน้า )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คงคานที80ปีในหลวงความเห็น (0)