วันนี้เป็นวันแรกในการเริ่มฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์  ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 2  และเป็นวันเดียวกันกับที่มีการตัดสินภาพยนตร์ที่ส่งเข้าประกวด (เป็นกลุ่มเดียวกับที่จัดฉายในแต่ละวัน)  ซึ่งผมต้องมาเก็ยภาพนิ่งการตัดสินภาพยนตร์ดังกล่าวด้วย 

      

 หลังจากนั้นได้ไป Stand by ที่ห้องควบคุมของห้องอบรม 1 ชั้น 3 ของอาคารเดียวกันกับฝ่ายโทรทัศน์  ระหว่างที่มีการอบรมของสถาบัน สสวท.

    และทั้งหมดนี้ก็คือกิจกรรมต่างๆตลอดการฝึกงานของวันนี้ครับ