GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

พัฒนาทักษะ

พัฒนาทักษะ
การสอนสาระทัศนศิลป์ พบว่านักเรียนขาดทักษะในการวาดภาพ  นักเรียนจะวาดภาพในรูปแบบเดิม ๆ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์  ไม่ใช้หลักการจัดภาพ  บางครั้งเวลาวาดภาพบ้านรูปบ้านก็ใหญ่เกินไปบ้างวาดคนก็เล็กเกินไปบ้าง  สีสันก็ไม่สดใส การแก้ปัญหาของข้าพเจ้า คือให้นักเรียนดูภาพผลงานของเพื่อนๆ แล้วช่วยกันวิจารณ์ผลงานว่าแต่ละภาพเป็นอย่าง ควรแก้ไขอะไร เพิ่มเติมอะไรในภาพ เมื่อดูภาพจบแล้วก็จะให้นักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำให้ผลงานของตัวเองสวยได้อย่างไร แล้วให้นักเรียนวาดภาพที่กำหนดให้ จากการสังเกตและประเมินผลงานของนักเรียน                 1.  บันทึกขุมความรู้  ( Knowledge Asset)  หรือความรู้ที่ได้จากเรื่องเล่า  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้งานสำเร็จ                 1.  ดูผลงาน                2.  ร่วมกันวิจารย์                3.  แนะนำ ให้ความรู้                4.  ฝึกปฏิบัติ                                 1.  แก่นความรู้ ( Core Competencies) วิจารย์ผลงานแนะนำ  ให้ความรู้  ฝึกปฏิบัติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): พัฒนาทักษะ
หมายเลขบันทึก: 61810
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ถ้าตอนเด็กมีครูแนะนำอย่างนี้บ้าง  ดิฉันคงวาดภาพดีแน่เลย