792. งานวิจัย Appreciative Inquiry (เก็บภาษีสรรพสามิต)

เป็นการใช้ AI มาค้นหาประสบการณ์ผู้จ่ายภาษี และพัฒนากระบวนการให้รัฐสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้น มีวัด ผลก่อนหลัง


Download file ที่นี่ครับ ISTax.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Appreciative Inquiry Researchความเห็น (0)