พอ.สว. จังหวัดตราด: 21 ตุลาคม 2559 ณ วัดบางปิดบน ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. มูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จย่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมี นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน นางอัจฉราภรณ์ ละเอียดดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด กล่าวรายงาน ณ ศาลาการเปรียญวัดบางปิดบน ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พอ.สว. จังหวัดตราดความเห็น (0)