​บันทึกถวายความอาลัย..๓

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บันทึกถวายความอาลัย..๓

(อินทรวิเชียรฉันท์)
...
เอกองค์ พระทรงฟ้า......ปิยะข้าฯ ประชาชน
ผู้ทรงศีล สุสากล..........มละราษฎร์ มฤตไกล

ปวงข้าฯ พสกทราบ.......ศิระกราบ ธ อาลัย
ปริ่มปาน จะขาดใจ........ชลล้น ชโลมดิน

สิบสาม ตุลาคม...........มนล้ม ระงมยิน
ร่ำไห้ ไผทสิ้น..............สรณ์ถิ่น สกุลกาย

โรง’บาล ศิริราช...........รพิคลาด พิรุณคลาย
สิบห้า นภาบ่าย............อติสาร ณ ห้าสอง

วันครู ผิรู้ชัด................พฤหัส บดีครอง
ปวงข้าฯ ประชาผอง......ดุจหมด พลังลม

น้อมส่ง พระองค์เจ้า......ศิระเกล้า ธ บังคม
สู่สรวง สวรรค์พรหม......ลุเสด็จ พระนิพพาน

...

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย
สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
อันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า
นายพรพจน์ เรียงประพัฒน์
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
=========================

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตามรอยพ่อของแผ่นดินความเห็น (0)