หนังสือชุด"การจัดการเรียนรู้การสอนในศตวรรตที่ 21" โดย ศ.นพ. วิจารย์ พานิช

สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มูลนิธิสยามกัมมาจลขอนำเสนอ

หนังสือรวบรวมองค์ความรู้ - คำคม - ข้อคิดจากประสบการณ์จริงของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

นักคิด นักเขียน และนักการศึกษาคนสำคัญของประเทศไทย กับหนังสือ ชุด "การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21"
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้ที่ : https://goo.gl/456Vue

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน youthSCBFความเห็น (0)