161031-3 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด W – Whether or not

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Whether or not

โปรดดู “whether” เพิ่มเติม ที่ #617360

(DPWE) อธิบาย การใช้วลี “whether or not”

ในประโยค ส่วนมาก ไม่จำเป็นต้องใช้ “or not” ตามหลัง “whether”

เช่น Whether the remark was accurate or not is not certain.”

ที่สามารถ ละเว้น “or not” แต่ยังได้ความหมายครบ


อย่างไรก็ตาม ในโครงสร้างประโยคบางแบบ

จำเป็นต้อง เน้น หรือให้ความหนักแน่น แก่ตัวเลือกนั้น ด้วย “or not”

เช่น ‘We shall go whether it rains or not.”


การจะตัดสิน ว่าต้องเลือกใช้ “or not” หรือไม่

ทำได้ โดย ทดลองใช้ “if” แทน “whether” ในประโยคนั้น

ถ้าผลของการใช้ “if” ให้ความหมาย แตกต่างออกไป

หมายถึง “ต้องใช้ ‘or not’ ร่วมเป็น “whether or not”

ตัวอย่างประโยค ข้างต้น ถ้าใช้ “if” จะแตกต่าง เช่น

“We shall go if it rains ….”


(NOAD) เปรียบเทียบ การใช้ “whether” และ “if”

ว่า เป็น สองคำที่ ใช้แทนที่กันได้ ในประโยค เช่น

“I’ll see if (หรือ whether) he left an address.”

โดยทั่วไป ถือว่า “whether” มีความเป็นทางการ มากกว่า

เหมาะใช้ในงานเขียน


ความแตกต่าง ที่น่าสังเกต คือ

การใช้ “if” มีโครงสร้างเป็น “เงื่อนไข”

และ “whether” ใช้แสดง “ทางเลือก” หรือ “ความเป็นไปได้”

เช่น “Tell me if you’re going to be in town next week”

แปลความหมายอย่างเข้มงวด ได้ว่า ไม่จำเป็น ต้องตอบ ว่าจะอยู่หรือไม่”

เมื่อใช้ว่า “Tell me whether you’re going to be in town next week”

ให้ความหมายอย่างชัดเจนว่า ต้องการคำตอบ ไม่ว่าจะเป็นอย่างใด”


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)