161031-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด W – Whereabouts

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Whereabouts

(DPWE) อธิบายว่า

สามารถใช้ “whereabouts” เป็น Adv. เช่น

Whereabouts did you go?”

และใช้เป็น นาม

โดยได้รูปแบบจาก Adv. คือ “where” และ

Preposition คือ “about” และพ่วงท้ายด้วย “s”

เมื่อใช้เป็น นาม ถือว่า “whereabouts”

เป็น เอกพจน์ และต้องใช้ กริยา เอกพจน์

เว้นแต่ เมื่อมีความชัดเจนว่า “เกี่ยวกับสิ่งที่มากกว่า หนึ่ง”

‘The neighbors are away, but I do not know what their whereabouts is.’

‘The parents went one direction and the children another; I don’t know what their various whereabouts are.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Z



ความเห็น (0)