วันที่ 103 ตั้งใจหน่อยนะคะ (28 ก.ย. 59)

ปวีณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คณิตศาสตร์เรื่อง การอ่านตาราง เป็นเรื่องสุดท้ายของบทที่ 6 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แล้ว ถือว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ต่อจากนี้เป็นอันเสร็จสิ้น แต่นักเรียนยังส่งงานไม่ครบเลย อยากให้นักเรียนส่งงานให้ครบ แต่คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่า การรับรู้ของแต่ละมีไม่เหมือนกัน ความสามารถและศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนก็ย่อมแตกต่างกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวปวีณา ทนุชิต (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)