วันที่ 102 การนิเทศคณิตครั้งสุดท้าย (27 ก.ย. 59)

ปวีณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้อาจารย์วงเดือน มานิเทศแผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ก็ได้รับทั้งคำติ ชมหลายอย่างๆ ได้รับคำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการเข้าเล่มรายงานแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา การกำหนดเวลาเรียน การเขียนบันทึกหลังแผน และการลงคะแนนนักเรียน ขอขอบคุณอาจารย์วงเดือนมากๆ ค่ะ ที่ให้คำแนะนำต่างๆ และมาเป็นอาจารย์นิเทศของหนูในครั้งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวปวีณา ทนุชิต (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)