วันที่ 89 วันนี้เด็กมี 28 คน (12 ก.ย. 59)

ปวีณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้เด็กมี 28 คนเนื่องจาก ครูพี่เลี้ยงคัดเลือกนักเรียนในห้องจำนวน 10 คน ไปอบรมงานสะเต็มที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นักเรียนในห้องจาก 38 คน จึงเหลือแค่ 28 คน ซึ่งนักเรียนที่เหลืออยู่คือ พวกที่ดื้อ และเรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง ดังนั้นวันนี้ฉันจึงจัดการเรียนการสอนโดยทบทวนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่ง แล้วทำแบบฝึกหัดการคูณต่อจากสัปดาห์แล้วให้เสร็จ การสอนและการควบคุมชั้นเรียนในวันนี้ ง่ายกว่าทุกวันเยอะ อยากให้นักเรียนในห้องมีเท่านี้กำลังพอดีเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวปวีณา ทนุชิต (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)