วันที่ 87 ค่ายวิชาการ (10 ก.ย. 59)

ปวีณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ทางโรงเรียนจัดงานค่ายวิชาการขึ้น โดยวันนี้เป็นนักเรียนชั้น ป.1-2 แบ่งกิจกรรมเป็น 5 ฐาน ดังนี้

  • Pisa พาเพลิน
  • English is fun
  • To be number one
  • Lego
  • ภูมิปัญญา พาเพลิน

ฉันได้เป็นครูผู้ช่วยอยู่ที่ฐาน To be number one โดยมีกิจกรรมในฐาน 4 กิจกรรมดังนี้

  • คำขวัญยาเสพติด
  • แอโรบิคแดนซ์
  • โยนห่วง
  • ขว้างลูกเทนนิส


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวปวีณา ทนุชิต (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)