วันที่ 86 นิเทศวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 (9 ก.ย. 59)

ปวีณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้อาจารย์มานิต มานิเทศวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 แล้วค่ะ เป็นครั้งสุดท้ายของวิชาวิทยาศาสตร์แล้ว การนิเทศวันนี้เกี่ยวกับเรื่อง พฤติกรรมการตอบสนองต่อการสัมผัส เสียง และกลิ่นของสัตว์ การสอนในวันนี้ใช้สื่อ Power point วิดีโอเกม และแบบฝึกหัด ภาพรวมในการสอนวันนี้ดีกว่าการนิเทศในครั้งที่ 2 มาก แต่อาจารย์อยากให้นักเรียนมีบทบาทมากกว่านี้ เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ขอขอบคุณอาจารย์มากๆ นะคะ ที่ให้โอกาสหนูได้แสดงศักยภาพ และมาเป็นอาจารย์นิเทศหนู สิ่งที่อาจารย์แนะนำมาหนูจะนำไปปรับใช้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวปวีณา ทนุชิต (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)