เล่าสู่กันฟังเรื่องเบิกค่ารักษาโดยไม่ต้องชำระเงินสด(ตอนที่ 2)

ระยะที่ปรับปรุง
ระยะที่ปรับปรุง 1.       ยกเลิกการนำประวัติการรักษา(โอพีดีการ์ด)ออกจากห้องตรวจเพื่อนำมาให้จุดตรวจสอบสิทธิตรวจสอบ  แต่ให้ห้องตรวจประทับตราใบสั่งตรวจและใบสั่งยาว่าได้มีการเข้ารับการตรวจที่ห้องตรวจจริง 2.       ยกเลิกการจ่ายเงินทดรองให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์  แต่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จะได้รับเงินหลังจากที่คณะแพทย์ได้วางฎีกาจากคลังจังหวัดแล้ว 3.       ยกเลิกการออกใบเสร็จรายบุคคล เป็นการออกใบเสร็จเพียง 1 ฉบับต่อการแจ้งหนี้ 1 ชุด 4.       ปรับปรุงการจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ลดความซ้ำซ้อน  โดยการพัฒนาโปรแกรมช่วยพัฒนางานให้สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ และใบสรุปค่ารักษา โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำอีกครั้ง 5.       ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อมอบอำนาจการลงนามรับรองการมีสิทธิในระดับหัวหน้างานและหัวหน้าภาค  ตลอดจนการมอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายเงินในระดับหัวหน้างานคลังเพื่อให้สามารถทำเรื่องเบิกเงินได้รวดเร็วขึ้น             จากระบบที่คณะแพทยศาสตร์ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2525 และในปี 2527 ได้มีการขยายใช้ไปถึงข้าราชการคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และจนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปถึงระดับประเทศ โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาบริหารจัดการ  ซึ่งถือว่าเป็นการเอื้อต่อการให้บริการและลดภาระด้านการที่จะต้องจ่ายเงินสดต่อข้าราชการทั่วประเทศ  แต่ผลกระทบเกิดกับโรงพยาบาลที่เข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรงจากที่เคยได้รับเงินสดในทันทีจะต้องได้รับเงินภายหลัง   ดังนั้นในช่วงต่อไปคงเป็นการเรียนรู้ร่วมกันว่าทำอย่างไรที่จะให้โรงพยาบาลที่ต้องเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรง  สามารถบริหารจัดการด้านการจัดทำข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบการเบิกจ่ายตามวิธีที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อให้ได้รับเงินสดเร็วที่สุด และสามารถมีเอกสารทั้งด้านการเงินและด้านการรักษาเพื่อสำหรับการตรวจสอบได้ครอบคลุมตามที่กรมบัญชีการกำหนด ตลอดจนความสะดวกรวดเร็วซึ่งขั้นตอนการบริการจะต้องดีกว่าเดิมหรือมิฉะนั้นจะต้องไม่แย่ไปกว่าเดิม                 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนการเงิน

คำสำคัญ (Tags)#ข้าราชการเบิกค่ารักษาไม่ต้องชำระเงินสด

หมายเลขบันทึก: 61711, เขียน: 21 Nov 2006 @ 15:18 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 16:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)