ช่วงนี้ (เป็นเวลายาวนานพอสมควร) ผู้วิจัยไม่ค่อยมีโอกาสเข้ามาเขียนบันทึกเลย  เพราะ  ไม่ค่อยได้อยู่กับที่  เดินทางอยู่ตลอดเวลา  อย่างคำวันนี้ก็ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อจัดเตรียมงานเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง สกว. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น ณ ม.เกษตร  ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน  2549  นี้  โดยโครงการวิจัย "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน" ได้รับเกียรติให้ไปร่วมจัดนิทรรศการและประชุมห้องย่อยด้วย  เชื่อว่างานนี้คงมีโอกาสพบกับชาว gotoknow นะคะ