• เลือกคำสั่ง File, New กำหนดขนาดพื้นที่ (เช่น 2 นิ้ว x 2 นิ้ว) ความละเอียด 72 dpi โหมด RGB    น่ะครับ
  • เลือกสีที่ต้องการ (เช่น น้ำเงิน กับขาว)
  • จากนั้นเลือกคำสั่ง Filter, Render, Clouds
  • จะปรากฏผลดังนี้
  • สามารถใช้คำสั่งซ้ำได้ เผื่อได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
  • สามารถเปลี่ยนสี เป็นสีอื่นได้