เริ่มต้นรับความรู้ 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

คุณรู้สึกถึงความมหัศจรรย์หรือไม่?????

คำนำ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลของสิ่งมหัศจรรย์ในเชิงก่อสร้าง และโบราณวัตถุ รวมทั้งความแปลกประหลาดในเชิงประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสถาปัตยกรรม พร้อมกับได้รวมรวมภาพประกอบของสถานที่แต่ละแห่งขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บ ได้พบเห็นความน่ามหัศจรรย์ของสถานที่นั้นๆ ความผิดพลาด ข้อบกพร่องของข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์และสถิติอาจมีอยู่บ้าง เพราะเอกสารที่ ค้นคว้ามานั้นมาจากหลายทางด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น วารสารและหนังสือต่างๆ หากคุณพบเห็น และทราบข้อเท็จจริง กรุณาแจ้ง Webmaster เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง

สนามกีฬากรุงโรม

หอเอนเมืองปิซา

พีระมิด

ทัชมาฮาล

กำแพงเมืองจีน

นครวัด

สโตนเฮนจ์

                            การแบ่งประเภทของสิ่งมหัศจรรย์

การแบ่งประเภทของสิ่งมหัศจรรย์ในโลกอันกว้างนั้นสามารถจำแนกออกเป็นหลายสาขาด้วยกัน เช่น สิ่งมหัศจรรย์สาขาภูมิศาสตร์,สาขาประวัติศาสตร์,สาขาจิตรกรรม และสถาปัตยกรรม,สาขาชีววิทยา และสาขาวิทยาศาสตร์

การจัดแบ่งสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรม หรือในด้านการก่อสร้าง สามารถบ่งออกได้เป็น 3 ยุค หรือ 3 สมัย คือ

สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยโบราณ

สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยกลาง

สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยปัจจุบัน

- สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยโบราณ อายุตั้งแต่ 5,000 ปี ก่อนคริสต์กาล - ค.ศ. 500 ประมวลและจัดโดยนักปราชญ์กรีก ชื่อ แอนติเพเตอร์( Antipater ) แห่งไซดอน ( Sidon ) ในศตวรรษที่สองก่อน ค.ศ. สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 7 อย่าง สมัยโบราณเป็นผลงานของมนุษย์ทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและศิลปะชวนพิศวง จากยุคสมัยแรกเริ่มอารยธรรมของโลกในแถบลุ่มแม่น้ำไนล์ ในอียิปต์ ถึงยุคความรุ่งเรืองของอารยธรรมกรีกโบราณ และยุคสมัยอาณาจักรโรมันเรืองอำนาจ

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยโบราณ ได้แก่ 1.พีระมิดแห่งเมืองกิซา 2.มหาวิหารอาร์เทมีส 3.สุสานของกษัตริย์โมโซรุส 4.สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน 5.เทวรูปเทพเจ้าซีอุส 6.เทวรูปเทพเจ้าเฮลิออส 7.หอประภาคารโรส

- สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยกลาง อายุตั้งแต่ คริสตศตวรรษที่ 5 - คริสตศตวรรษที่ 16 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยกลาง ถูกจัดขึ้นมาและเป็นที่ยอมรับกันแพร่หลายต่อมา หลังจากมีการตั้งข้อสังเกตว่า 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยโบราณแทบทั้งหมด ยกเว้นพีระมิด ล้วนแต่เสื่อมโทรมเสื่อมสลายไปหมดสิ้น เหลือเพียงร่องรอยหลักฐาน หรือแบบจำลองเท่านั้น สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยกลาง ล้วนแต่ยังดำรงอยู่เป็นหลักฐานให้ศึกษากันในปัจจุบัน ถึงแม้จะเสื่อมโทรมไปบ้างตามกาลเวลา

สำหรับคำว่า สมัยกลาง ของ 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยกลาง มีความหมายเพียงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคถัดมา จากยุคโบราณเท่านั้น ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 1.หอเอนเมืองปิซา 2.สนามกีฬากรุงโรม 3.สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย 4.สุเหร่าเซ็นโซเฟีย 5.กำแพงเมืองจีน 6.เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานเกิง 7.กองหินประหลาดสโตนเฮนจ์

- สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยปัจจุบัน สร้างขึ้นระหว่าง ศตวรรษที่ 17 - ศตวรรษที่ 20  7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ได้นำการจัดอันดับจากหนังสือความรู้รอบตัว (รพีพรรณ ลาวัณยจรัสโยธิน.ความรู้รอบตัว.กรุงเทพฯ:รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, มปป.) มีการจัดอันดับดังนี้ 1.ปราสาทหินนครวัด 2.ทัชมาฮาล 3.พระราชวังแวร์ซายส์ 4.เรือควีนแมรี่ 5.สะพานโกลเด้นเกต 6.ตึกเอมไพร์สเตต 7.เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์

อ้างอิง ชิต ภิบาลแทน และ ชุลีพร สุสุวรรณ.ความรู้รอบตัวสิ่งมหัศจรรย์ที่น่าสนใจ.พิมพ์ครั้งที่ 2 . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์ ,2540 รพีพรรณ ลาวัณยจรัสโยธิน.ความรู้รอบตัว.กรุงเทพฯ:รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, มปป. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2545  

                                   ที่มา ===>>> http://www.wonder7th.com/intro.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน aboutMEความเห็น (1)

หวาน
IP: xxx.47.59.199
เขียนเมื่อ 

สุดยอดเลย*-*

คำสำคัญ (Tags)

#resume

หมายเลขบันทึก

61699

เขียน

21 Nov 2006 @ 15:15
()

แก้ไข

20 Jun 2012 @ 15:02
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก