นางสาวจุฬารัตน์ เรืองกล้า


ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวเนื่องการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการ

ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาแต่ล่ะแห่ง ของครูผู้สอนย่อมมีภาระหน้าที่แตกต่างกันออกไป นอกเหนือจากการปฏิบัติการสอนแล้วยังมีภาระงานของทางราชการอื่น ๆ อีกจำนวนมาก โดยการแบ่งภาระงานราชการแต่ละส่วนนั้น สามารถแบ่งได้ตามความถนัดหรือความสามารถของแต่ละบุคคล หากกล่าวถึงสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ย่อมมีภาระงานราชการที่มากและน้อยแตกต่างกันออกไป เช่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ครูผู้สอนก็มีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบภาระงานของราชการของแต่ละฝ่ายงานนั้น ๆ และในการปฏิบัติงานราชการย่อมมีการแบ่งภาระงานอย่างเป็นระบบระเบียบ และภาระงานไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไป เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานราชการได้รวดเร็วอีกทั้งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น ส่วนสถานศึกษาขนาดเล็ก ย่อมแบกรับภาระงานของทางราชการไว้มาก เพราะบางภาระงานไม่มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือในการปฏิบัติงานราชการ จึงเป็นเหตุให้ครู คณาจารย์ ที่กำลังปฏิบัติการสอนให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาอยู่ในชั่วโมงนั้น ๆ ต้องทิ้งให้เด็กรอในห้องหรือไม่มีเวลาเข้าสอนเลย ซึ่งขณะสอนก็จะมีข้องานราชการด่วนมากมายที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำ ท้ายที่สุดเกิดการเรียนการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งงานราชการก็เกิดความล่าช้าไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

แนวทางการแก้ไขปัญหาของสถานศึกษาขนาดเล็ก 1. ด้านการบริหารสถานศึกษา 2. ด้านผู้บริหาร 3. ด้านบุลากรของสถานศึกษา 4. ด้านระบบการจัดการสถานศึกษา ฯลฯ สถานศึกษาควรจะมีมีการแบ่งภาระงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบและชัดเจน ภาระงานไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไป เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานราชการได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบกับแต่ละส่วนงานควรจัดสรรเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลัก ๆ อย่างน้อย 1 คน โดยที่ไม่ใช่ครูผู้สอน เนื่องจากหลักการแบ่งฝ่ายงานการปฏิบัติงานของทางสถานศึกษา มีด้วยกันทั้งหมด 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เมื่อมีงานเข้ามาให้ผู้อำนวยการมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปตามขั้นตอน เมื่อข้อราชการนั้นเชื่อมโยงกับครูผู้สอนก็ให้ติดตามประสานงานกับครูผู้สอนอีกครั้ง การปฏิบัติเช่นนี้จะทำให้การปฏิบัติการสอนของครูและการปฏิบัติงานราชการของครูเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งสองด้าน

หมายเลขบันทึก: 617061เขียนเมื่อ 16 ตุลาคม 2016 01:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 ตุลาคม 2016 01:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี