take home 1


"เคสที่ 1 ผู้รับบริการวัย 65 ปีที่เป็นรูมาตอยด์มา 5ปี ต้องดูแลแม่วัย 97 ปี ไม่ได้ทำงานประจำ เดิมมีความสามารถเป็นผู้จัดการบริษัทก่อสร้างต่างชาติ และชอบทำอาหารไทย กำลังกลุ้มใจเพราะมีหนี้สินกว่า 2 ล้านบาท"ประเมินเพิ่มเติมทางกิจกรรมบำบัด

ทางร่างกาย

 • ประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน โดยใช้แบบประเมิน FIM & FAM , Barthel index , Routine task
 • ทางจิตใจ

 • ประเมินความเครียด โดยใช้แบบประเมิน SPST-20
 • ประเมินคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก
 • ประเมินสภาพบ้าน และสถานที่ทำงานของผู้รับบริการ
 • ประเมินการใช้เวลาในการทำกิจวัตรประจำวันJob Analysis : งานผู้จัดการบริษัทก่อสร้างต่างชาติเป้าประสงค์ (Goal) เป้าประสงค์ระยะสั้น
 • 1.ผู้รับบริการสามารถเซ็นเอกสารงานได้โดยให้อุปกรณ์ช่วยเช่น ปากกาเสริมด้าม

  2.ผู้รับบริการสามารถจัดตารางชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

  2.ผู้รับบริการสามารถตระหนักรู้ถึงความเครียดของตนเองได้

  เป้าประสงค์ระยะยาว

  1. ผู้รับบริการสามารถกลับไปทำงานได้

  2. ผู้รับบริการสามารถจัดการความกังวลและความเครียดได้ด้วยตนเอง  การวางแผนการรักษา (Intervention Plan)


  เป้าประสงค์ คือ ผู้รับบริการสามารถเซ็นเอกสารงานได้โดยให้อุปกรณ์ช่วยเช่น ปากกาเสริมด้าม

  กรอบอ้างอิงที่ใช้ในการรักษา (Frame of reference)

  PEOP

  หลักการ(Approach) Environmental modification

  วิธีการให้การรักษา

  ให้อุปกรณ์ช่วย ได้แก่ ปากกา ที่เสริมด้ามทำให้จับได้ง่ายขึ้น


  เป้าประสงค์ คือผู้รับบริการสามารถจัดตารางชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

  กรอบอ้างอิงที่ใช้ในการรักษา (Frame of reference)

  Physical rehabilitation , Biomechanics FoR , Psychosocial FoR

  หลักการ(Approach) Time management , energy conservation , self management

  วิธีการให้การรักษา

  1.ให้ผู้รับบริการเขียนกิจกรรมต่างในชีวิตที่ต้องทำ

  2.จากนั้นเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย

  3.เมื่อเรียงลำดับความสำคัญเสร็จแล้ว ให้นำกิจกรรมเหล่านี้มาเขียนลงตารางเวลา โดยใส่กิจกรรมที่สำคัญที่สุดลงไปก่อน แล้วค่อยใส่ลงไปตามลำดับความสำคัญเรื่อยๆ

  4.นำตารางที่เสร็จแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกับนักกิจกรรมบำบัด เพื่อดูว่ามีช่วงเวลาที่จะสามารถไปทำงานได้หรือไม่ แล้วถ้าไปทำงานแล้วจะต้องจัดการเรื่องการดูแลแม่อย่างไร เช่น จ้างคนดูแลในระยะเวลาที่ตนไม่อยู่ ฝากญาติที่อยู่ใกล้เคียงเป็นคนดูแล เป็นต้น


  เป้าประสงค์ คือ ผู้รับบริการสามารถตระหนักรู้ถึงความเครียดของตัวเองได้

  กรอบอ้างอิงที่ใช้ในการรักษา (Frame of reference)

  MOHO ,

  หลักการ(Approach) Psycho-education

  วิธีการให้การรักษา

  Psycho-education

  - ให้ผู้รับบริการตระหนักรู้ถึงความกัวลของตนเอง โดยให้สังเกตสีหน้า ท่าทาง และการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา เช่น หายใจเร็วขึ้น หัวใจเต้นเร็วขึ้น

  - เมื่อทราบว่าตนเองกำลังเครียดแล้วให้หาสาเหตุของความเครียดนั้น เพื่อหาวิธีแก้ไข

  - ให้ผู้รับบริการเรียนรู้วิธีการจัดการความเครียดอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจาก

  วิธีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

  - นั่งในท่าสบาย

  - เกร็งกล้ามเนื้อไปทีละกลุ่ม ค้างไว้สัก 10 วินาที แล้วคลายออก จากนั้นก็เกร็ง ใหม่สลับกันไปประมาณ 10 ครั้ง ค่อยๆ ทำไปจนครบทั้ง 10 กลุ่ม

  - เริ่มจากการกำมือ และเกร็งแขนทั้งซ้ายขวาแล้วปล่อย

  - บริเวณหน้าผาก ใช้วิธีเลิกคิ้วให้สูง หรือขมวดคิ้วจนชิดแล้วคลาย

  - ตา แก้ม และจมูก ใช้วิธีหลับตาปี๋ ย่นจมูกแล้วคลาย

  - ขากรรไกร ริมฝีปากและลิ้น ใช้วิธีกัดฟัน เม้มปากแน่นและใช้ลิ้นดันเพดานโดยหุบปากไว้แล้วคลาย

  - คอ โดยการก้มหน้าให้คางจรดคอ เงยหน้าให้มากที่สุดแล้วกลับสู่ท่าปกติ

  - อก หลัง และไหล่ โดยหายใจเข้าลึกๆ แล้วเกร็งไว้ ยกไหล่ให้สูงที่สุดแล้วคลาย

  - หน้าท้องและก้น ใช้วิธีแขม่วท้อง ขมิบกันแล้วคลาย

  - งอนิ้วเท้าเข้าหากัน กระดกปลายเท้าขึ้นสูง เกร็งขาซ้ายและขวาแล้วปล่อย

  การฝึกเช่นนี้จะทำให้รับรู้ถึงความเครียดจากการเกร็งกล้ามเนื้อกลุ่มต่างๆ และรู้สึกสบายเมื่อคลายกล้ามเนื้อออกแล้ว

  ดังนั้น ครั้งต่อไปเมื่อเครียดและกล้ามเนื้อเกร็งจะได้รู้ตัว และรีบผ่อนคลายโดยเร็ว ก็จะช่วยได้มาก

  การผ่อนคลายลมหายใจ

  - ฝึกการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมบริเวณหน้าท้องแทนการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าอก

  - เมื่อหายใจเข้า หน้าท้องจะพองออก และเมื่อหายใจออก หน้าท้องจะยุบลง ซึ่งจะรู้ได้โดยเอามือวางไว้ที่หน้าท้องแล้วคอยสังเกตเวลาหายใจเข้าและหายใจออก

  - หายใจเข้าลึกๆ และช้าๆ กลั้นไว้ชั่วครู่แล้วจึงหายใจออก

  - ลองฝึกเป็นประจำทุกวัน จนสามารถทำได้โดยอัตโนมัติ

  การหายใจแบบนี้จะช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้น ทำให้สมองแจ่มใส ร่างกายกระปรี้กระเปร่า ไม่ง่วงเหงาหาวนอน พร้อมเสมอสำหรับภารกิจต่างๆ ในแต่ละวัน

  O Acceptance of negative emotion คือยอมรับและเข้าอารมณ์ทางลบของตัวเอง เช่น อารมณ์โกรธ เศร้า เครียด อื่นๆ เพื่อทำความเข้าใจอารมณ์ของตัวเอง และหาวิธีแก้ไขอารมณ์ลบที่เกิดขึ้น

  O Self –support in difficult situationคือการสนับสนุนตัวเองในสถานการณ์ที่ยากแก่การแก้ไข เราต้องคอยให้กำลังใจตัวเอง และเกื้อหนุนตัวเองเมื่อเราพบเจอปัญหา เพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั้นๆได้

  - ผู้รับบริการวางแผนแก้ไขปัญหาในอนาคตว่าจะแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความเครียดได้

  Work hardening

  จำลองการทำงานผู้จัดการบริษัทก่อสร้างต่างชาติ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ฝึกการทำงานเพื่อเตรียมพร้อมส่การทำงานในบริบทจริง และเพื่อประเมินหาปัญหาเพิ่มเติมที่ผู้รับบริการยังไม่สามารถทำได้

  ประเมินซ้ำ

  ผู้รับบริการสามารถไปทำงานตามเดิมได้หรือไม่

  ผู้รับบริการจัดการปัญหาและความเครียดที่เกิดขึ้นได้หรือไม่


  อ้างอิง

  Elena Heber, MSc, Dirk Lehr, PhD, [...], and Heleen Riper, PhD .Web-Based and Mobile Stress Management Intervention for Employees: A Randomized Controlled Trial . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4749847/#!po=0.714286(2016). (29/09/59)
  คำสำคัญ (Tags): #takehome
  หมายเลขบันทึก: 617060เขียนเมื่อ 15 ตุลาคม 2016 17:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 ตุลาคม 2016 09:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


  ความเห็น (0)

  ไม่มีความเห็น

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
  และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี