สายน้ำที่หวังดี
นางสาว ใจกลั่น นาวาบุญนิยม

ความคิดเห็นเรื่องคุณธรรม


ชวนคุยเรื่องคุณธรรม มีคนถามว่าการที่จะอธิบายว่าบุคคลใดมีคุณธรรมและจริยธรรมดี

ชวนคุยเรื่องคุณธรรมค่ะ

มีคนถามว่าการที่จะอธิบายว่าบุคคลใดมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นมากน้อยเพียงใดนั้น ต้องพิจารณาจากอะไร เป็นหลัก ต้องประกอบคุณงามความดีอะไรบ้าง ต้องมีอุปนิสัยและประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร

การพิจารณาว่าบุคคลใดมีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นนั้นอาจพิจารณาได้จากหลักต่างๆที่ข้าพเจ้าได้ศึกษามา รวบรวมมา จากหลายๆที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการฟังบรรยายเรื่องคุณธรรม การฟังธรรมจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ จากครูบาอาจารย์หลายท่านรวมถึงตำราต่างๆ พอประมวลมาแลกเปลี่ยนกันได้ดังนี้

๑. คนที่มีการปฏิบัติตนตามศาสนาของตน เช่นชาวพุทธปฏิบัติตามศืลห้า การประกอบคุณงามคือเป็นผู้มีความปกติในการถือศีล เป็นคนมีสมาธิ และเป็นคนมีปัญญา ชาวมุสลิม ชาวคริสต์ หรือผู้ที่นับถือศาสนาต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน สำหรับท่านที่ไม่ได้นับถือศาสนาใด สามารถเอาหลักศีลห้า ของศาสนาไปเปรียบเทียบได้ เพราะศีลห้าถือว่าเป็นสากล เป็นสุดยอดของความดีที่มนุษย์สามารถทำได้

๒.ดูจากการกระทำตามหน้าที่ ได้เหมาะสม เป็นแม่ที่ดี เป็นพ่อที่ดี เป็นลูกที่ดี เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี เป็นผู้นำที่ดี

๓.เป็นผู้มีอุปนิสัยดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีน้ำใจ ใครอยู่ใกล้ชิดก็รู้สึกอบอุ่นปลอดภัย

๔. เป็นผู้รักษาจรรยาบรรณได้ดี ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร ก็จะทำให้วิชาชีพนั้นเจริญก้าวหน้า เป็นที่ศรัทธาของผู้เกี่ยวข้อง

๕. อุปนิสัยทั่วไป เป็นคนสะอาด ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี มีวินัย มีมารยาท เป็นต้น

๖.เป็นผู้นำก็เป็นผู้นำที่มีทศพิธราชธรรม มีการครองตนที่ดีคือเป็นคนดีเอาใจใส่การงานมีศีลห้าประจำตน มีทาน ปิยวาจา อัตจริยา สมานัตตา มีการครองคนที่ดี คือมีความยุติธรรม มีพรหมวิหารสี่ รู้อัธยาศัยของคนใช้คนให้เหมาะกับงาน รวมถึงมีการครองงานที่ดีคือมีอิทธิบาทสี่ในงานคือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา

๗.มีความรับผิดชอบต่อสังคม คือช่วยทำให้สังคมดี ไม่เป็นภาระสังคม ทิ้งขยะให้เป็นที่ อนุลักษณ์สิ่งแวดล้อม


๘.เป็นคนมีค่านิยมสร้างสรรค์ดังนี้คือ ๑.กล้ายืนหยัด ๒.ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ๓.โปร่งใสตรวจสอบได้ ๔.ไม่เลือกปฏิบัติ ๕.มุ่งผลสัมฤทธิ์


หลักต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่น่าจะทราบกันโดยทั่วไปนะคะ

แต่จะหาใครเล่าเพียบพร้อมได้ปานนี้ ก็ต้องมีลำดับของความดี ตามลำดับประเภท ดีนิดหน่อย ดีน้อย ดีปานกลาง ดีมาก ซึงมาตรวัดเหล่านี้

เป็นไปตามสังคมและความเชื่อของชนกลุ่มต่างๆ แต่มีความเป็นสากลคือไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นสำคัญ

หมายเลขบันทึก: 617057เขียนเมื่อ 15 ตุลาคม 2016 22:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 ตุลาคม 2016 22:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี