แนะนำหนังสือเล่มใหม่ เรื่อง PLC

ชีวิตครูเป็นชีวิตที่ประเสริฐ ประเทืองปัญญา และมีความรื่นเริงบันเทิงใจ ทำและบรรลุได้ไม่ยากหากปฏิบัติตามแนวของหนังสือเล่มนี้

แนะนำหนังสือเล่มใหม่ เรื่อง PLC

ขอแนะนำหนังสือ บันเทิงชีวิตครู สู่ชุมชนการเรียนรู้ ซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรี ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๑๑ ต.ค. ๕๙

ห้อง ๔๒๔ โรงแรม Crown Plaza, Harrisburg, Pennsylvania, USA

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)