​จริยธรรมสร้างความน่าเชื่อถือ

ผมอยากเห็น คสช. และรัฐบาลนี้ ประสบความสำเร็จในการวางรากฐาน Thailand 4.0 และขอเสนอว่า ผู้มีตำแหน่งและอำนาจสูง ต้องแสดง integrity (ความมั่นคงในคุณธรรม) ต่อสาธารณชน จึงจะสร้างศรัทธาให้สามารถทำงานยากๆ และซับซ้อนชิ้นนี้ได้สำเร็จ หากสาธารณชนคิดว่า ผู้มีอำนาจทำเพื่อตัวเองและพวกพ้องเป็นหลัก งานที่ยากชิ้นนี้จะไม่สำเร็จ

จริยธรรมสร้างความน่าเชื่อถือ

บทบรรณาธิการไทยรัฐ เรื่อง จริยธรรมอยู่เหนือกฎหมาย เล่าเรื่อง ผู้มีตำแหน่งสูงในบ้านเมืองหลายคน ออกมาปกป้องกรณีรองนายกฯ ใช้เงินมากในการยกขบวนเดินทางไปประชุมต่างประเทศ อ่านได้ ที่นี่ โดยเสนอว่า นอกจากปฏิบัติถูกตามกฎหมายและระเบียบราชการแล้ว ต้องคำนึงถึงความประหยัด และคุ้มค่าเป็นหลักการสำคัญยิ่งกว่า

ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง

ผมอยากเห็น คสช. และรัฐบาลนี้ ประสบความสำเร็จในการวางรากฐาน Thailand 4.0 และขอเสนอว่า ผู้มีตำแหน่งและอำนาจสูง ต้องแสดง integrity (ความมั่นคงในคุณธรรม) ต่อสาธารณชน จึงจะสร้างศรัทธาให้สามารถทำงานยากๆ และซับซ้อนชิ้นนี้ได้สำเร็จ หากสาธารณชนคิดว่า ผู้มีอำนาจทำเพื่อตัวเองและพวกพ้องเป็นหลัก งานที่ยากชิ้นนี้จะไม่สำเร็จ

วิจารณ์ พานิช

๑๑ ต.ค. ๒๕๕๙

ห้อง ๔๒๔ โรงแรม Crown Plaza, Harrisburg

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)