ศบอ.หัวหิน ศึกษาดูงาน

อรวรรณ
ศบอ.หัวหินมีความสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ การประกันค ุณภาพ และชุมชนแห่งการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มแรกของการจัดกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2549 ผอ.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ และคณะครูอาจารย์ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ได้ให้การ ต้อนรับคณะผู้บริหารที่มาดูงานจาก ศบอ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรี ีขันธ์ ณ ศูนย์บริการการศึกษานอกโร งเรียนอำเภอเกาะคา และได้แลกเปล ี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ การประกันคุณภาพ และชุมชนแห่งการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มแรกของการจัดกิจกรรม และผอ.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ก็ได้ช่วยเล่าถึงรายละเอียดในเรื่องของการจัดกิจกรรม และการจัดทำหลักสูตร หน่วยการเรียนสะสมหน่วย กิตของบ้านทุ่งขาม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งได้นำคณะศึกษาดูงานชมวีดีทัศน์ เสร็จแล้วได้ นำคณะศึกษาดูงานศึกษาเรียนรู้ใน เรื่องของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้มีการซักถามอย่างเป็นกันเอง โดยเจ้าหน้าที่ธุรการข องศบอ.หัวหินเค้าได้สนใจเกี่ยวกับโปรแกรมสารบัญ และการรับส่งงานทางอีเมลล์ของศบอ.เกาะคามาก ซึ่งเค้าสงสัยในหลาย ๆ เรื่องว่าเราเอาเอกสารหนังสือออกไปไว้ที่ไหน และทำไมแฟ้มของเราเล็กจัง และจริง ๆ แล้วศบอ.เกาะคาของเราได้ทำงานโดยเน้นระบบอินเตอร์เน็ตโดยการส่งงานและเก็บเอกสารใว้ใน คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเก็บไว้เป็นโฟรเดอร์ ตามงานนั้น ๆ จึงเป็นการช่วยลดจำนวนของเอกสารลง เน้นการ ประหยัดกระดาษค่ะ ซึ่งเค้าก็เข้าใจและสนใจที่จะนำไปใช้กับศบอ.หัวหินบ้าง แต่มีปัญหาคือ ศบอ.หัวหินยังไม่พร้อมในเรื่องของเครื่่องคอมพิวเตอร์ค่ะ จากนั้นได้มีการถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก และได้ส่งคณะศึกษาดูงานเดินทางกลับโดยความสวัสดิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมประชาสัมพันธ์

คำสำคัญ (Tags)#การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 61666, เขียน: 21 Nov 2006 @ 14:49 (), แก้ไข: 22 May 2012 @ 10:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
เวลาดูงานคนส่วนใหญ่มักดูแต่วิธีการหรือกิจกรรมของสถานที่ไปดูงานโดยไม่ดูในส่วนของกระบวนการหรือแนวทางของการพัฒนาในแต่ละที่ ทำให้การดูงานมักมีเสียงสะท้อนออกมาว่าเราทำไม่ได้เพราะไม่มีอย่างเค้า และไม่มีการพัฒนาเกิดขึ้น ผมว่าถ้าหากทำให้คนที่มาดูงานสนใจกระบวนการมากกว่าองค์ประกอบอื่น การดูงานจะมีการปฏิบัติหลังจากกลับมามากกว่าที่เป็นอยู่ครับ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นค่ะ  ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพิ่มเติมจากเดิมค่ะ และตอนนี้ศบอ.เกาะคาของเราก็มีการจัดกิจกรรม เพื่อให้คณะที่มาศึกษาดูงานได้ฝึกปฏิบัติจริง และเสนอข้อคิดเห็นมากขึ้นค่ะ