วันที่ 94 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง (30 กันยายน 2559)

วันนี้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ คือ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การแกะสลักไม้ การปั้น การทำกระดาษสา เรียนรู้ผ้าทอ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ในภาคบ่ายลงปฏิบัติจริงได้เรียนรู้วิธีการเสียบกิ่ง การปลูกพืชหมุนเวียน การดูแลรักษาดิน และการทำถ่าน นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ครั้งนี้เป็นอย่างมาก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)