บทกลอนวัดมะองค์นก ดงป่าลัน

บทกลอนวัดมะองค์นก ดงป่าลัน

วัด เขตสังฆะ พุทธสถาน ป่ำเป็งศีลทาน ต๋ามธัมม์พระเจ้า

มะองค์ แดนดง พงไพรบ่เส้า ฮ่มไม้บังเงา บ่ฮ้อน

นก อยู่เป๋นหมู่ ฮ่วมกั๋นอ่อนซ้อน ต้นไม้เรียงราย สายสมร

ดง ไท้ฮักษา เทพาปั๋นป๋อน ตุ๊กข์หนักหน่องข้อน มายเบา

ป่า วนาราม งดงามยามเจ๊า สดชื้นบรรเทา คลายตุ๊กข์

ลัน ป่าไม้ไผ่ ชัยพฤกษ มุ่งหาความสุข สว่างแจ้งในธรรม

**---------**

บทกลอนวัดมะองค์นก ดงป่าลัน

วัด เขตสังฆะ รัตนสถาน ภาวนาศีลทาน ตามรอยพระธรรม

มะ น้อมนบ ยิ่งเลิศล้ำ กิเลสบังอำ มืดมิด

องค์ พระมุนี รามสถิตย์น้อมจิตใจวาง กราบไหว้

นก บินสูง ต้านแรงลมไหว เปรียบยกจิตใจ ให้สูงดั่งนก

ดง พงไพร งามตาพฤษก ชนน้อมเคารพ ยกมือวันทา

ป่า วนาราม งดงามควรค่า สุดพรรณนา ยิ่งแล้ว

ลัน ชื่อไม้ไผ่ ไม่มีคลาดแคล้ว สุขใจยิ่งแล้ว ฟังธรรม

ขอจงจำไว้ อย่าได้ถลำ ผิดแผกหลักธรรม มืดบอด

ดลบันดาลให้ มีธรรมตลอด มุ่งทางสุดยอด เข้าสู่นิพพาน

ส.วิสุทฺธสีลเมธี

6 มกราคม 2557

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผ้าขาวเปื้อนหมึก 3ความเห็น (0)