วันที่ 85 เปลี่ยนบรรยากาศการเรียน (19 กันยายน 2559)

วันจันทร์ ... ใกล้ส่งงานไปทุกครั้ง

ในชั่วโมงที่ 2 สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ในเรื่อง พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ โดยนำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียน เล่นเกมรวมเงิน โดยนำนักเรียนมาเล่นเกมที่ลานอเนกประสงค์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน และสามารถเล่นเกมโดยไม่รบกวนห้องอื่น ๆ หลังจากนั้นเมื่อรวมเงินเสร็จแล้ว ให้นักเรียนนั่งตามกลุ่มนั้น แล้วเลือกหัวหน้า ซึ่งนักเรียนแต่ล่ะคนแย่งกันเป็นหัวหน้ากันแทบทุกคน หลังจากได้หัวหน้าแล้ว มอบหมายงานให้หัวหน้ากลุ่มดูแลสมาชิกในกลุ่ม ให้ทำงานให้เรียบร้อย หลังจากนั้นนักเรียนก็ทำท่าทงนอนแบบตามสบายมาก

ในชั่วโมงที่ 3 สอนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 วันนี้สอน เรื่อง ประเทศมาเลเซีย นักเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียนเหมือนเดิม แต่วันนี้เริ่มปล่อยแล้ว ใครอยากเรียนก็เรียน ไม่อยากเรียนก็ออกไปนอกห้อง วันนี้ใจดีอนุญาตทุกอย่าง นักเรียนถึงจะตั้งใจเรีย่น แต่ก็ตั้งใจเรียนแค่แป๊บเดียวก็กลับมาเสียงดังอีกตามเคย

ในชั่วโมงลดเวลาเรียนวันนี้ให้นักเรียนดู วิดีทัศน์ เกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการทดลองที่น่าตื่นเต้น คือ การทดลองภูเขาไฟ แต่ติดตรงที่ว่ามันเป็นความสนใจของผู้ชาย แต่ไม่รู้ผู้หญิงจะสนใจหรือเปล่า และให้นักเรียนตัดกระดาษเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ ที่แสนจะน่ารักบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)