วันที่ 89 ซ้อม Science Show (23 กันยายน 2559)

วันศุกร์ l สุขใจ

วันนี้เป็นวันศุกร์ มีสอน 2 ชั่วโมงคือ ชั่วโมงที่ 2 ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป นักเรียนมีความตั้งใจในการทำเป็นอย่างมาก ตั้งใจศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จนคะแนสอบออกมาเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้
ในชั่วโมงที่ 3 สอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ในเรื่องประเทศมาเลเซีย โดยส่วนใหญ่นักเรียนนห้องเหลือไม่เยอะ เพราะแต่ละคนต่างแยกย้ายกันไปฝึกซ้อม เพื่อจะแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ นักเรียนจึงเหลืออยู่ในห้องน้อยมาก สอนสนุก

ในชั่วโมงชุมนุม วันนี้ไปซ้อมการแข่งขัน Science Show ให้นักเรียนที่จะไปแข่งขัน จำลองเหมือนการแสดงจริงบนเวที ฉากพร้อม ไฟพร้อมก็เริ่มแสดงได้ แต่การแสดงครั้งนี้ยังมีจุดผิดพลาดหลายที่ ที่จะต้องแก้ไขต่อไปบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)