วันที่ 92 ห้องเรียบร้อย (28 กันยายน 2559)

วันนี้ เราต้องอยู่ด้วยกันทั้งวันนะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

วันนี้ได้ไปควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 เนื่องจากครูประจำชั้นไปคุมสอบนักเรียนชั้น ป. 1 ต่างโรงเรียน เราจึงได้ควบคุมห้องแทน เริ่มด้วยการสั่งงานคณิตศาสตร์ของครูอยู่เต็มกระดาน แล้วนั่งเรียนก็นั่งทำอย่างเงียบ ๆ พอหมดชั่วโมงไปนักเรียนเริ่มเบื่อ ก็เลยให้ลุกไปเข้าห้องน้ำได้ และให้นักเรียนที่เหลือฝึกเต้น หลังจากนั้นก็ตักอาหารให้

ต่แด้วยช่วงบ่าย ให้นักเรียน เรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปที่สร้างขึ้น แล้วทำแบบประเมินความพึงพอใจ เปิดวิดีทัศน์ เรื่อง จ่อย นายแน่มาก ให้นักเรียนดูเป็นการสะท้อนคิดแก่นักเรียน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)